Dny otevřených dveří na VŠE

20. prosince
2011

Od počátku ledna se zájemci o studium na VŠE budou moci každý týden seznámit s nabízenými studijními obory jednotlivých fakult. Celkem nabízí VŠE možnost studia 25 bakalářských a 36 navazujících magisterských studijních oborů.

Vysoká škola ekonomická má celkem šest fakult, které nabízejí široké spektrum zajímavých studijních oborů. Pět fakult sídlí v Praze na Žižkově, Fakulta managementu má sídlo v Jindřichově Hradci.

Dny otevřených dveří organizují jednotlivé fakulty. Zájemci o studium se na nich mohou seznámit s obsahem nabízených studijních oborů, s průběhem přijímacích zkoušet a mohou také poznat akademické funkcionáře fakult. V neposlední řadě se mohou seznámit s prostorami školy a moderním zázemím, které Vysoká škola ekonomická v Praze nabízí. Do bakalářských studijních oborů by mělo být v akademickém roce 2012/2013 přijato 4 500 studentů. 24 oborů je nabízeno v češtině, jeden v ruském jazyce.

Navazující magisterské studijní obory je možno studovat v českém jazyce (celkem 30 oborů) a 6 oborů je nabízeno v angličtině. Na obou stupních studia jednoznačně převládá prezenční forma.

Na VŠE v Praze se budou Dny otevřených dveří konat ve Vencovského aule v přízemí Nové budovy, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 v následujících termínech:

  • Sobota 7. 1. 2012 od 10,00 – Národohospodářská fakulta
  • Pátek 13. 1. 2012 od 9,00 a 11,00 – Fakulta financí a účetnictví
  • Sobota 21. 1. 2012 od 10,00 – Fakulta mezinárodních vztahů
  • Sobota 28. 1. 2012 od 10,00 – Fakulta informatiky a statistiky
  • Sobota 4. 2. 2012 od 10,00 a 13,00 – Fakulta podnikohospodářská

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, Jarošovská 1117/II, pořádá 2 termíny:

  • Pátek 6. 1. 2012 a sobota 17. 3. 2012 od 10,00

Informace o přijímacím řízení do bakalářských studijních programů naleznete: zde.

Informace o přijímacím řízení do navazujících magisterských studijních programů naleznete: zde.

Informace o cizojazyčných studijních programech: zde.