Promoce absolventů VŠE

4. července
2007

Na Vysoké škole ekonomické v Praze odpromovalo v červnu 566 absolventů.

Nejvíce studentů zakončilo v tomto semestru magisterské studium na Fakultě podnikohospodářské. Nejméně studentů promovalo na Fakultě informatiky a statistiky. Letos poprvé se uskutečnila rovněž promoce absolventů doktorského studia. Ze všech fakult ukončilo v červnu doktorské studium 25 doktorandů.


Fakulta Počty absolventů
magisterského studia
(červen 2007)
Fakulta financí a účetnictví
110
Fakulta mezinárodních vztahů
146
Fakulta podnikohospodářská
163
Fakulta informatiky a statistiky
58
Národohospodářská fakulta
64