Doktorské studium na VŠE

1. května
2012

VŠE v Praze nabízí možnost doktorského studia 17 různých oborů na všech svých šesti fakultách. Studium probíhá v prezenční či kombinované formě. Téměř všechny obory jsou akreditovány i v anglickém jazyce.

Uchazeči mohou podávat přihlášky formou Elektronické přihlášky ke studiu na VŠE do 15. května 2012.

 

 

 

Fakulta financí a účetnictví

Studijní program: Finance a účetnictví ve studijních oborech:
  prezenční forma kombinovaná forma
– Finance 15 míst 15 míst
– Účetnictví a finanční řízení podniku 14 míst 6 míst
– Teorie vyučování ekonomických předmětů 1 místo 2 místa

Fakulta mezinárodních vztahů

Studijní program: Mezinárodní ekonomické vztahy ve studijních oborech:
  prezenční forma kombinovaná forma
– Mezinárodní obchod 10 míst 7 míst
– Obchodní a mezinárodní hospodářské právo 5 míst 5 míst
– Mezinárodní politické vztahy 3 místa 0 míst
– Evropská studia 5 míst 2 místa
Studijní program: Politologie ve studijním oboru:
  prezenční forma kombinovaná forma
– Politologie 5 míst 5 míst

Fakulta podnikohospodářská

Studijní program: Ekonomika a management ve studijním oboru:
  prezenční forma kombinovaná forma
– Podniková ekonomika a management 13 míst 25 míst
Studijní program: Ekonomické teorie ve studijním oboru:
  prezenční forma kombinovaná forma
– Ekonomie 2 místa 2 místa

Fakulta informatiky a statistiky

Studijní program: Aplikovaná informatika ve studijním oboru:
  prezenční forma kombinovaná forma
– Informatika 15 míst 15 míst
Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice ve studijním oboru:
  prezenční forma kombinovaná forma
– Ekonometrie a operační výzkum 8 míst 8 míst
– Statistika 8 míst 8 míst

Národohospodářská fakulta

Studijní program: Ekonomie a hospodářská správa ve studijních oborech:
  prezenční forma kombinovaná forma
– Hospodářská politika celkem 24 míst bez rozdělení počtu na obory a formy studia
– Regionalistika – veřejná správa
– Ekonomická teorie

Fakulta managementu (studium i přijímací zkoušky realizovány v Jindřichově Hradci):

Studijní program: Ekonomika a management ve studijním oboru:
  prezenční forma kombinovaná forma
– Management: 10 míst 5 míst

Přijímací zkoušky se konají 22. června 2012. Účast na náhradním termínu je možná pouze po předložení zdůvodněné žádosti. Termín konání náhradní zkoušky je 14. září 2012.

Informace o přijímací zkoušce: zde.

Podrobnější informace poskytne:
Mgr. S. Svobodová – mail: svobodov@vse.cz, tel. 224095733, č. m. 317 v budově "Menza Italská", oddělení vědy a výzkumu VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.