Vyhlášení soutěže studentské kreativity Winston Econ Art 2012

6. července
2012

Grafická a multimediální laboratoř VŠE vyhlašuje 5. ročník studentské kreativní soutěže Winston Econ Art 2012. Studenti neuměleckých VŠ zde mají možnost ukázat svou tvořivost a představivost a prezentovat se jako nadaní a kreativní tvůrci fotografií, grafiky a filmu.

Tradičním vyvrcholením soutěže bude slavnostní galavečer 15. listopadu 2012, kde autoři nejlepších prací převezmou za svá díla ceny z rukou významných osobností kreativního světa.

Letošní jubilejní ročník je určen všem řádným studentům pražských neuměleckých vysokých škol (fakult), včetně seniorů z Univerzit třetího věku. Přihlašování do soutěže začíná 1.9.2012 a končí 15.10.2012.

Kategorie:

Fotografie – denní studium

1. Produktová/reklamní fotografie
2. Světlo, tma a odlesky
3. Člověk v plné rychlosti

Fotografie – U3

4. Člověk a příroda
5. Okno do duše Fotografie – denní studium + U3V
6. Foto Grand Prix (hodnocené diváky napříč všemi kategoriemi)

Grafika
7. Firemní styl / firemní publikace
8. Reklamní plakát
9. Web-design

Film – kategorie
10. dává soutěžícím naprostou volnost co do žánru a pojetí (délka do 10min).

Další informace a popisy jednotlivých kategorií zde a průběžně aktuálně na webu GML v sekci Aktuality.