Akademický rok 2011/2012

3. srpna
2012

Akademický rok 2011/2012 byl pro Vysokou školu ekonomickou v Praze rokem úspěšným. VŠE patří k nejvýznamnějším vzdělávacím institucím v ČR a je uznávaným partnerem v oblasti mezinárodní spolupráce. Na škole proběhla řada konferencí, vědeckých seminářů i společenských, kulturních a sportovních akcí.

Na VŠE studovalo v akademickém roce 2011/2012 více než 19 000 studentů. Podle Výroční zprávy za rok 2011 studovalo na Fakultě financí a účetnictví 3 316 studentů, na Fakultě mezinárodních vztahů 5 897 studentů, na Fakultě podnikohospodářské 3 561 student, na Fakultě informatiky a statistiky 3 229 studentů, na Národohospodářské fakultě 2 471 student a na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci 1 370 studentů. V rámci studijních programů nabízela VŠE širokou škálu studijních oborů – celkem 135 oborů pro všechny stupně a formy studia.

Zájem o studium na VŠE je trvale velký. Do prvních ročníků bakalářských programů bylo podáno celkem 16 413 přihlášek a počet podaných přihlášek převýšil zhruba 4x nabízenou kapacitu. Do prvního ročníku bylo zapsáno 4 536 studentů.

Mezinárodní spolupráce

V roce 2011/2012 spolupracovala VŠE v Praze s více než 170 partnerskými vysokými školami z 53 zemí světa a nabízela českým i zahraničním studentům široké spektrum akreditovaných navazujících magisterských studijních oborů, studijních programů a odborných předmětů v cizích jazycích.

Počet vyslaných i přijatých studentů se každoročně zvyšuje. Např. v roce 2011 bylo VŠE v Praze vysláno na studijní a jiné pobyty do zahraničí celkem 596 studentů a pro rok 2012 se tento počet opět navýší. Nejvíce studentů VŠE studovalo na francouzských, německých a rakouských školách.

V roce 2011/2012 se VŠE podařilo dosáhnout řady mezinárodních úspěchů. Škola získala již po čtvrté za sebou mezinárodní ocenění „1st Business School in Eastern Europe“ v hodnocení Eduniversal a podílela se na úspěchu navazujícího magisterského programu CEMS MIM, který byl vyhodnocen časopisem Financial Times (FT) jako 2. nejlepší na světě v kategorii „Masters in Management“. Obor Podniková ekonomika a management Fakulty podnikohospodářské se v FT rankingu umístil na 52. místě a VŠE se v hodnocení „FT European Business School Ranking“ umístila na 70. místě v Evropě (ze zemí střední a východní Evropy se kromě VŠE umístily v hodnocení pouze 2 polské vysoké školy).

Dva studijní obory získaly prestižní mezinárodní akreditaci EPAS od EFMD (European Foundation for Management Development) na 3 roky. Jedná se o navazující magisterský studijní obor Mezinárodní obchod Fakulty mezinárodních vztahů a celoškolní obor International Business-Central European Business Realities.

Vědecko-výzkumné aktivity a spolupráce s praxí

Škola se snaží aktivně zapojovat do řešení vědeckých projektů a podporovat publikační aktivity pedagogů i studentů. Např. v roce 2011 bylo na VŠE řešeno 59 vědeckých projektů, jejichž hodnota přesáhla 90 milionů Kč. VŠE vydává řadu vědeckých časopisů, z nichž dva – Politická ekonomie a Prague Economic Papers – patří k ceněným časopisům s tzv. impakt faktorem. Časopisy Acta Oeconomica Pragensis, Český finanční a účetní časopis, E-Logos, European Financial and Accounting Journal, Odhadce oceňování majetku, Regionální studia a Současná Evropa jsou recenzovanými časopisy, které jsou zařazeny do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Ke konci akademického roku vznikly další nové časopisy Central European Business Review a Acta Informatica Pragensia. V prosinci 2011 se na VŠE uskutečnil již 5. ročník Dne vědy na pražských vysokých školách – Scientia Pragensis.

VŠE pokračovala v úspěšné spolupráci se svými firemními partnery. Generálním partnerem je již řadu let Česká spořitelna a hlavními partnery jsou ČSOB, Deloitte, Ernst&Young, Komerční banka, KMPG a PWC. Partnery byly v akademickém roce 2011/2012 společnosti 3M, Česká pojišťovna, Hospodářská komora ČR, nadace Konrad Adenauer Stifftung, L´Oréal ČR, Plzeňský Prazdroj a Škoda Auto. Poslední dvě společnosti jsou také mezinárodními partnery CEMS. V červnu podepsal rektor VŠE nové smlouvy o partnerství se společnostmi Microsoft a Procter&Gamble a v dubnu 2012 Memorandum o spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí.

Firmy se na škole prezentují 2x ročně na veletrhu pracovních příležitostí Šance, který organizuje Rozvojové a poradenské centrum.

Sportovní úspěchy studentů a společenské akce

Na VŠE studuje mnoho sportovně nadaných studentů. Za všechny úspěchy uvádíme výsledky 11. ročníku Českých akademických her, kam se kvalifikovalo celkem 151 studentů. V kolektivních sportech reprezentovaly školu týmy basketbalistů, házenkářů, frisbee, florbalistů, volejbalistů a fotbalistů. V individuálních sportech školu zastupovali studenti v atletice, plavání, aerobiku, orientačním běhu, stolním tenise, sportovní gymnastice, badmintonu, lukostřelbě a dalších sportech. Studenti VŠE získali celkem 21 zlatých, 21 stříbrných a 3 bronzové medaile. Nejlepších výsledků dosáhli házenkáři, kteří poprvé v historii získali titul Akademického mistra ČR, a plavci, jež se stali absolutními vítězi plaveckých soutěží. Úspěšné byly i basketbalistky, které získaly 2. místo. Úspěšnými společenskými akcemi byly např. prosincový Ples VŠE či setkání s absolventy Den s VŠE, které se konalo v červnu 2012.

Informace o VŠE jsou průběžně zveřejňovány ve Zpravodaji VŠE.