Erasmus Intensive Language Course (EILC)

24. srpna
2012

Vysoká škola ekonomická v Praze získala i pro rok 2012 grant na pořádání intenzivních jazykových kurzů pod záštitou Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP). Tyto kurzy slouží jako příprava studentů, kteří v České republice stráví svůj semestr v zahraniční v rámci programu Erasmus. V letošním roce získala VŠE možnost pořádat dva kurzy zároveň.

Oba kurzy, pořádané Oddělením zahraničních styků, se konaly od 6. do 24. srpna 2012 a celkově se jich zúčastnilo 28 studentůdeseti různých evropských zemí, jmenovitě z Dánska, Francie, Itálie, Maďarska, Německa, Nizozemí, Polska, Rakouska, Španělska a Švédska.

Spolu s výukou jazyka se měli účastníci možnost seznámit s českou historií a kulturou. Kromě jiného pro ně byla naplánována prohlídka památek s průvodcem a to nejen v Praze, ale i v Kutné Hoře. Dále navštívili Staropramen, Pražskou zoologickou zahradu, zhlédli film Lidice, zúčastnili se večerní projížďky po Vltavě a též soutěžili o ceny při hledání nejznámějších pražských legend a záhad.

Více informací o kurzu jsou k dispozici na webové stránce: http://ozs.vse.cz/english/eilc/