Setkání absolventů IFTG na Francouzském velvyslanectví

17. září
2012

7. září proběhla na půdě VŠE slavnostní promoce 21. ročníku programu MBA – Master Management et Administration des Entreprises za účasti rektora VŠE, velvyslance Francouzské republiky a děkana IAE Lyon. Večer následovalo setkání s absolventy všech ročníků v Buquoyském paláci.

Program MBA – MAE, který Francouzsko-český institut řízení realizuje ve spolupráci s IAE Lyon, IAE de Paris a Audencií Nantes, připravuje budoucí špičkové manažery. Studenti proto musí získat znalosti z řady disciplín. Studují právo, ekonomii, marketing, řízení lidských zdrojů, účetnictví, finance, informatiku, řízení projektů a logistiku. Absolvují stáž v podniku a musí napsat a obhájit diplomovou práci ve francouzštině. Program je akreditován ve Francii a po splnění náročných podmínek získávají absolventi Diplôme d´Etat Master Management et Administration des Entreprises vydávaný francouzským Ministerstvem školství.

Letošní akce se zúčastnili všichni nejvyšší představitelé francouzského velvyslanectví. Diplomy předali absolventům společně rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c., velvyslanec Francouzské republiky pan Pierre Lévy a děkan IAE Lyon prof. Jérôme Rive. Nejlepší studentky ročníku, Jana Slosarčíková a Lucie Neubauerová získaly mimořádné vyznamenání – ve francouzštině se jedná o mention Très bien. Promoce se dále zúčastnili ekonomický rada pan Patrick Erbs, kulturní rada pan Olivier Jacquot, prorektorky VŠE prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. a prof. Ing. Hana Machková, CSc., atašé pro vědeckou a univerzitní spolupráci pan Rachid Makhloufi a další osobnosti.

Večer se konalo již tradiční setkání absolventů v sídle francouzské ambasády na Malé Straně. Barokní Buquoyský palác patří k nejkrásnějším velvyslanectvím nejen v Praze a jeho návštěva je vždy velkým zážitkem. Více než 150 absolventů a spolupracovníků Francouzsko-českého institutu řízení přivítal První rada velvyslanectví pan Laurent Toulouse, který ocenil dlouhodobý přínos IFTG pro rozvoj francouzsko-české spolupráce.

 
Fotografie č. 1: Proslov děkana IAE Lyon prof. Jérôma Riva.
 
Fotografie č. 2: Francouzský velvyslanec Pierre Lévy předává diplom Sébastienovi Durrmeyerovi.
 
Fotografie č. 3: První rada Laurent Toulouse, rektor VŠE prof. Hindls a prorektorky prof. Machková a prof. Hronová.
 
Fotografie č. 4: Absolventi v Buquoyském paláci.