Na VŠE studuje v cizím jazyce přes 600 studentů z 62 zemí

25. září
2012

Každoročně roste počet cizinců, kteří se rozhodli studovat na VŠE. V zimním semestru 2012/2013 se v případě cizojazyčné výuky jedná o více než 600 studentů z 62 zemí světa.

Internacionalizace je dlouhodobou strategickou prioritou Vysoké školy ekonomické v Praze. Cizinci i čeští občané mohou na VŠE studovat buď v českém jazyce, nebo v cizojazyčných studijních programech.

V bakalářských a navazujících magisterských studijních programech v češtině na šesti fakultách VŠE studuje více než 3 tisíce zahraničních studentů. Podíl cizinců na celkovém počtu studentů tak přesahuje 15 %. Nejčastěji jsou zastoupeni občané Slovenska, Ruska, Ukrajiny, Běloruska a Vietnamu. Nejvíce cizinců studuje na Fakultě mezinárodních vztahů, Fakultě podnikohospodářské a Fakultě financí a účetnictví.

Cizinci, kteří studují v angličtině, přijíždějí na VŠE buď v rámci semestrálních výměnných pobytů, v rámci placeného studijního programu pro tzv. free movers, nebo studují bakalářský obor či jeden ze šesti navazujících magisterských oborů. Přijímání zahraničních studentů je nezbytnou podmínkou pro vysílání stále většího počtu studentů VŠE.

Výměnný program je založen na principu reciprocity. Zahraniční studenti mají, stejně jako čeští, povinnost absolvovat výuku v rozsahu 30 ECTS, která jim je po návratu uznána jako řádné splnění studijních povinností. Díky velkému úsilí všech fakult si výměnní studenti mohou vybírat z široké nabídky odborných předmětů. V zimním semestru přijala VŠE celkem 238 výměnných studentů.

Do nově akreditovaného bakalářského oboru Národohospodářské fakulty Economics bylo přijato 29 studentů. V navazujících magisterských oborech studuje v angličtině cca 310 studentů. Nejvíce v celoškolském programu International Business – Central European Business Realities (112) a v oboru International Management CEMS MIM (110). Další studují obory Finance and Accounting for Common Europe, International and Diplomatic Studies a Economic and Regional Studies of Latin America. Specifikem oboru Economics of Globalisation and European Integration je postupné studium ve třech zemích, přičemž na VŠE budou studovat jeho posluchači v letním semestru.

V programu pro tzv. free movers (studenti, kteří realizují individuální mobility) Central and East European Studies Program je v zimním semestru 62 studentů např. z USA, Francie, Kanady, Německa, Brazílie, Číny či Mexika.

Počet studentů studujících na VŠE v angličtině – vybrané země

Pořadí Země Počet studentů na VŠE
1. USA 65
2. Německo 52
3. ČR 39
4. Rusko 27
5. Slovensko 27
6. Francie 24
7. Itálie 18
8. Belgie 15
9. Švédsko 14
10. Portugalsko 12
11. Kanada 11
12. Velká Británie 11

Kromě angličtiny jsou cizími studijními jazyky na VŠE také ruština a francouzština. Fakulta podnikohospodářská nabízí bakalářský obor „Ekonomika podnikání a management“ vyučovaný v ruštině, do kterého nastoupilo 15 studentů. Ve francouzštině částečně probíhá výuka programu typu MBA Master Management et Administration des Entreprises, ve kterém studuje 27 studentů.