Ing. Kačín jmenován čestným vyslancem Fulbrightovy komise

4. října
2012

Dne 8. září 2012 byl Radovan Kačín z katedry managementu jmenován jako Fulbright Honorary Ambassador. Smyslem této funkce je propagovat možnosti stipendijních pobytů v USA a rozvoje spolupráce s americkými školami. Do této nové funkce jsou jmenováni bývalí absolventi Fulbrightova programu.

Radovan Kačín se účastnil Fulbrightova programu v roce 2005 na předním pracovišti v oblasti ekonomie, George Mason University, Virginia. Toto pracoviště je spojené se jmény nositelů Nobelovy ceny Jamese Buchanana a Vernona Smithe, je známá svým výzkumem v oblasti teorie veřejné volby, rakouské ekonomie, ekonomické analýzy práva, experimentální ekonomie, ekonomie náboženství, a dalších oblastí. Výsledkem pobytu bylo mj. získání vhledu do způsobu výuky, vědeckého života pracoviště, kariér absolventů i organizace školy.

 

Fulbrightova komise

Počet českých stipendistů podpořených Fulbrightových programem od roku 1991, kdy byla mezivládní dohodou založena Fulbrightova komise, se letos vyšplhá na 718. Letošní vysoký počet českých stipendistů umožnilo navýšení rozpočtu Fulbrightova programu českou vládou prostřednictvím MŠMT ČR.

Přehled všech stipendistů se základními informacemi o nich a seznam všech Fulbrightových stipendijních programů je k dispozici na webu Fulbrightovy komise www.fulbright.cz/stipendia.

Posláním Komise J. Williama Fulbrighta je podpora vzájemného porozumění mezi občany České republiky a USA prostřednictvím vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Komise za tím účelem spravuje česko-americký program vládních stipendií a poskytuje informační a poradenské služby pro zájemce o studium v USA. Bližší informace o Fulbrightově komisi naleznete na www.fulbright.cz.