Studenti Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze se zúčastnili studijně-poznávacího pobytu v Turecku

4. října
2012

Studenti Fakulty podnikohospodářské se právě vrátili ze studijně-poznávacího pobytu organizovaného v zahraničí, konkrétně v Istanbulu v Turecku. Výuky tohoto předmětu, unikátního v rámci VŠE v Praze i českých škol vůbec, se pod doprovodem vyučujících z katedry managementu zúčastnilo 15 studentů.

Smyslem pobytu bylo studenty seznámit s potenciálem této země a zprostředkovat poznání exotické destinace. Studenti s menšími cestovatelskými zkušenostmi získali odvahu pro další poznávání světa. Všichni byli překvapeni vyspělostí Istanbulu, místních podniků přesahujících hranice regionu i potenciálem tureckého hospodářství, jehož růst mohou evropské země závidět.

Turecko je zemí s významným potenciálem, daným mladou populací, s vysokým ekonomickým růstem (v roce 2011 růst ekonomiky 8,5 %), i dobrou geografickou polohou. Je uváděno jako jedna ze zemí MIST (tedy Mexiko, Indonésie, Jižní Korea, Turecko; označení pochází od autora, který vytvořil označení BRIC(S) pro rostoucí ekonomiky s vysokým potenciálem). Není divu, že je prioritní zemí dle Exportní strategie ČR pro období 2012–2020.

Pro účast na předmětu 3MA639 Doing Business in … (Turkey) museli studenti projít výběrovým řízením. Podařilo se vybrat patnáct velmi motivovaných studentů z Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, kteří spolu s doprovodem vyučujících odletěli na devítidenní pobyt do Istanbulu. Během studijně-poznávacího výjezdu měli studenti možnost účastnit se přednášek na Özyeğin University.

Tato škola byla založena tureckým miliardářem Hüsnü Özyeğinem v roce 2007, první studenty přivítala v roce 2008, již dnes má dva campusy a většinu vyučujících s diplomy ze zahraničních škol.

Přednášky se zaměřovaly na situaci velkých podniků a pro Turecko typických holdingů, dále na podmínky podnikání v Turecku či analýzu tureckých podniků z pohledu strategií Michaela Portera. Zaujala však i přednáška o rozvoji podnikání (entrepreneurship) a srovnání s ČR.

Dále měli studenti možnost navštívit Generální konzulát ČR v Istanbulu, místní komoru pro podporu zahraničního obchodu, velkoobchodní zónu a následně i výstavu domácích spotřebičů a potřeb Züchex, kde si vyzkoušeli vedení obchodního jednání v cizím jazyce (většinou angličtině). Podnětné byly i přednášky zástupce CzechTrade v Istanbulu, jehož osobnost byla klíčová pro realizaci celého pobytu.

Ve volném čase měli studenti možnost navštívit památky a krásy Istanbulu včetně prohlídky historického centra s doprovodem pana konzula z Generálního konzulátu ČR v Istanbulu. Výuka probíhala v asijské části Istanbulu, za památkami a zábavou pak studenti dojížděli do evropské části města. Po návratu do ČR studenti ještě zpracovali studijní deník z cesty a týmovou práci.

Vzhledem k úspěchu tohoto pilotního běhu připravujeme nový běh, v nové zajímavé destinaci, na přelomu ledna a února 2013.

Informace o možnosti přihlašování do nového běhu předmětu budou uvedeny na stránkách Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze.

Tvorba tohoto předmětu je financována z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti