Bakalářské studium – Fakulta mezinárodních vztahů

11. ledna
2013

VŠE v Praze nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2013/2014 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult.

Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) nabízí atraktivní obory s širokou možností uplatnění na trhu práce v oblastech mezinárodního obchodu, diplomacie, cestovního ruchu, politologie nebo obchodního a mezinárodního práva. Významnou hodnotou studia na FMV je dosažení vysoké úrovně znalostí 2-3 cizích jazyků včetně jejich odborného pojetí a intenzivní kontakt s mezinárodním prostředím během celého studia.

Odborný profil absolventů FMV je předpokladem pro jejich uplatnění na vyšších pozicích v rámci managementu v transnacionálních korporacích, mezinárodních i tuzemských firmách nebo v mezinárodních organizacích, či státní správě a diplomacii. Získané kompetence, znalosti a dovednosti umožňují absolventům velmi rychle se zorientovat v měnícím se globálním multikulturním prostředí a efektivně na tyto změny reagovat. Studenti mají možnost absolvovat část studia v zahraničí, absolvovat zahraniční stáž nebo plně studovat v anglickém jazyce od bakalářského po doktorský obor.

Na FMV je možné studovat řadu cizích jazyků (mimo jiné španělština, čínština, švédština nebo ruština) a působí zde pravidelně řada hostujících profesorů, kteří zajišťují část výuky v cizích jazycích. FMV je také zapojena do mezinárodních programů, např. do programu Erasmus-Mundus nebo do programu Konsorcia pro mezinárodní double degree.

Den otevřených dveří se koná 19. 1. 2013.

Bakalářské studium

Bakalářské studium na FMV je vhodné pro jazykově talentované studenty, kteří se chtějí uplatnit v multikulturním prostředí a zajímají se o mezinárodní podnikání, mezinárodní vztahy v širokých souvislostech ekonomických, sociálních, právních a mezinárodních i vnitrostátních politických vztahů, o cestovní ruch nebo politologii.

Plakát s nabídkou bakalářského studia

Název studijního programu Název oboru Standardní délka studia Předpokládaný počet uchazečů přijímaných ke studiu Forma studia
Mezinárodní ekonomické vztahy Cestovní ruch a regionální rozvoj 3 roky 100 prezenční
Mezinárodní ekonomické vztahy Mezinárodní obchod 3 roky 450 prezenční
International Economic Relations International Business 3 roky 50 prezenční
Mezinárodní ekonomické vztahy Mezinárodní studia – diplomacie 3 roky 150 prezenční
Mezinárodní ekonomické vztahy Podnikání a právo 3 roky 100 prezenční
Politologie Politologie 3 roky 50 prezenční

Pro zájemce s praxí FMV nabízí studium v kombinované formě studia, která umožňuje studium při zaměstnáním nebo podnikání. Podmínkou přihlášení do tohoto oboru je minimálně pětiletá pracovní praxe. Studium v tomto oboru je bezplatné.

Název studijního programu Název oboru Standardní délka studia Předpokládaný počet uchazečů přijímaných ke studiu Forma studia
Mezinárodní ekonomické vztahy Manažer obchodu 3 roky 50 kombinovaná

Navazující magisterské studium

Magisterské studium na FMV je vhodné pro nadané ekonomy s výraznými analytickými schopnostmi a kritickým myšlením, kteří se dlouhodobě zajímají o světovou ekonomiku a politiku. Předpokladem pro studium jsou vynikající znalost minimálně dvou světových jazyků a motivace uchazeče pro práci v mezinárodním prostředí. Mezi výrazné prvky magisterského studia patří také široká nabídka vedlejších specializací, které dále umožní studentům rozšířit jejich odborný profil.

Plakát s nabídkou navazujícího magisterského studia

Název studijního programu Název oboru Standardní délka studia Předpokládaný počet uchazečů přijímaných ke studiu Forma studia
Mezinárodní ekonomické vztahy Cestovní ruch 2 roky 75 prezenční
Mezinárodní ekonomické vztahy Evropská integrace 2 roky 40 prezenční
Mezinárodní ekonomické vztahy Mezinárodní obchod 2 roky 350 prezenční
Mezinárodní ekonomické vztahy Mezinárodní politika a diplomacie 2 roky 60 prezenční
Mezinárodní ekonomické vztahy Podnikání a právo 2 roky 60 prezenční
Politologie Politologie 2 roky 40 prezenční

Podmínky přijetí a vyplnění přihlášky

Podmínky přijetí do všech oborů Fakulty mezinárodních vztahů najdete na webových stránkách: http://fmv.vse.cz/pro-zajemce-o-studium/podminky-prijeti-ke-studiu-pro-akademicky-rok-20122013/. Přihláška se vyplňuje elektronicky na http://prihlasky.vse.cz.

Informace o studiu oborů uskutečňovaných v anglickém jazyce jsou na webových stránkách daných oborů: