Mezinárodní program MBA Fakulty podnikohospodářské

1. února
2013

Mezinárodní škola podnikání a managementu ISBM nabízí možnost studia programu MBA. Program je akreditován evropskou institucí FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation). Uzávěrka přihlášek je 7. února 2013.

ISBM doplňuje, a hlavně rozšiřuje studijní a vzdělávací programy Fakulty podnikohospodářské. Cílem ISBM je, aby její absolventi byli silnými osobnostmi, měli potřebný odborný rozhled a uměli co nejlépe řešit aktuální manažerské potřeby podniků. V úzkém propojení s fakultou se věnuje domácímu i zahraničnímu ekonomickému vývoji a podmínkám podnikové sféry. Pedagogickým úkolem ISBM je příprava kvalitních odborníků a manažerů pro podnikovou praxi.

Evropská instituce FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) akredituje vzdělávací programy především na universitách a vysokých školách v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Holandsku. V ČR je ISBM jedinou školou s vlastní akreditací programu MBA.

FIBAA

Mezi přednosti programu MBA Fakulty podnikohospodářské patří:

 • Mezinárodní akreditace programu na úrovní 90 ECTS.
 • Mezinárodní sestava kvalitních vyučujících s bohatou odbornou a pedagogickou zkušeností.
 • Aktuální poznatky z vědy a praxe.

 • Účinné a moderní výukové metody.

 • Koncepce programu propojuje teorii s aktuálními trendy a potřebami manažerské reality.
 • Absolventi získají ucelený strategický pohled na řízení firem a organizací.
 • Součástí studia je především řešení konkrétních problémů z prostředí firmy.
 • Studium navyšuje hodnotu řídícího i samostatného odborného pracovníka.
 • Absolventi získají vyšší hodnotu pro firmu.
 • Studenti se seznámí s odborníky a manažery různých oborů.
 • Mezinárodní univerzitní prostředí s vybavenou odbornou knihovnou a studovnou.

 • Partnerství s Univerzitou ZHAW v Curychu – možnost absolvovat moduly na Univerzitě ZHAW v Curychu.

Mezinárodní manažerský program MBA byl zařazen na páté místo nejlepších programů MBA ve východní Evropě. Vyhodnocení provedla společnost Eduniversal (2012/2013).

Další potřebné informace o struktuře a podmínkách studia jsou dostupné na http://isbm.vse.cz