Navazující magisterské studium v programu International Management / CEMS

7. února
2013

Fakulta podnikohospodářská VŠE nabízí možnost studia v navazujícím magisterském oboru International Management, který je plně vyučovaný v angličtině a jehož východiskem je prestižní mezinárodní program CEMS MIM (Master in International Management). Uzávěrka přihlášek pro nadcházející akademický rok je v pátek 22. 2. 2013.

Studium oboru International Management je určeno talentovaným absolventům bakalářského stupně studia se zájmem o mezinárodní prostředí. Obor nabízí studentům nejen vysoký akademický standard a reálné možnosti osvojení praktických dovedností, ale díky spolupráci s firemními partnery a unikátní kombinaci předmětů a studijních povinností dokáže také dobře připravit pro budování úspěšné kariéry. Kromě titulu Ing. mohou studenti získat také mezinárodně uznávaný certifikát CEMS MIM.

Přijímací řízení je tříkolové. Do 22. 2. 2013 mohou uchazeči v systému ISIS vyplnit přihlášku a po uhrazení poplatku za přijímací řízení odevzdat přihlášku v papírové formě. Její součástí je mj. životopis a motivační dopis, potvrzení o absolvování základních předmětů bakalářského studia ekonomického směru (tyto požadavky splňují všechny studijní obory všech fakult VŠE) a doložení znalosti světových jazyků. U angličtiny jedním z předepsaných jazykových certifikátů a u druhého jazyka jakoukoliv možnou formou (maturita na bilingvním gymnáziu, potvrzení o absolvování jazykových kurzů na VŠE či jinde, jazykový certifikát apod.). Během prvního kola bude zohledňován jak dosavadní průběh studia a výborná znalost anglického jazyka, tak např. i motivace k dalšímu studiu a předchozí pracovní zkušenosti či relevantní mimoškolní aktivity.

Ve druhém kole budou vybraní uchazeči pozváni na Assessment Centrum. Během něj budou hodnoceny osobností předpoklady pro práci manažera v mezinárodně orientované společnosti. Pozornost bude věnována především vnitřní motivaci, ochotě přijímat rizika, toleranci ke stresu, odpovědnost, flexibilitu, sebedůvěru, asertivitu a komunikační dovednosti. Na závěr dostanou uchazeči od hodnotitelů také individuální zpětnou vazbu na jejich individuální i týmovou práci. Vzhledem k formátu výběrového řízení je pro pozvané uchazeče ve druhém kole osobní účast nutná. Assessment Centra budou probíhat během prvního březnového týdne.

Třetí kolo přijímacího řízení spočívá v ukončení a formálním doložení absolvování bakalářského stupně studia do 8. 7. 2013. Studium bude zahájeno v zimním semestru akademického roku 2013/14.

Z průzkumu, který byl realizován mezi absolventy programu CEMS MIM roku 2011 mj. vyplývá, že 95% z nich našlo práci během tří měsíců od ukončení studia a 82% pracuje v mezinárodní společnosti. Lze tedy bez nadsázky konstatovat, že program CEMS MIM, jež je součástí studia oboru International Management, je správnou volbou pro studenty se zájmem o mezinárodní firemní prostředí.

Více informací o oboru International Management a mezinárodním programu CEMS MIM vč. detailnějších informací o průběhu přijímacího řízení je k dispozici na webových stránkách: http://cemsmim.vse.cz.