Francouzský program MBA-MAE

16. února
2013

Francouzsko-český institut řízení při VŠE (IFTG) otevírá s podporou Francouzského velvyslanectví již 23. ročník postgraduálního manažerského kurzu typu MBA – Master Management et Administration des Entreprises.

IFTG působí na Vysoké škole ekonomické v Praze od roku 1990. Jeho hlavním projektem je postgraduální vzdělávání frankofonních manažerů. Program je určen zejména absolventům nemanažerských studijních oborů vysokých škol, kteří si přejí získat další kvalifikaci. Podle francouzské legislativy je do programu možno přijímat zájemce na úrovni „bac + 4“, tj. i studenty posledních ročníků navazujících magisterských studijních programů.

Studium umožňuje komplexně obsáhnout problematiku firemního řízení. Odborná výuka proběhne v období červen 2013 – leden 2014 formou 10 týdenních intenzivních vzdělávacích modulů.

  • Mezinárodní podnikatelské prostředí
  • Ekonomické informace, Obchodní právo
  • Marketing
  • Řízení lidských zdrojů
  • Řízení organizací a společenská zodpovědnost, Pracovní právo
  • Informační systémy a projektový management
  • Účetnictví a controlling
  • Finanční řízení
  • Strategický management
  • Logistika a řízení kvality, Rozvoj osobnosti manažera

Po skončení teoretické části kurzu jsou studenti povinni absolvovat minimálně tříměsíční stáž v podniku v České republice nebo v zahraničí a v září 2014 obhájit závěrečnou práci ve francouzštině.

Vzdělávací program je realizován ve spolupráci s konsorciem francouzských vysokých škol ekonomických. Jedná se o Université Jean Moulin Lyon 3 (IAE Lyon), Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne (IAE Paris) a Audencia Nantes. Absolventi získávají vysokoškolský diplom Université Jean Moulin, Lyon 3, který je řádně akreditován francouzským Ministerstvem školství. Na výuce se rovnoměrně podílejí pedagogové VŠE v Praze a francouzští profesoři. Program zahrnuje i prezentace zástupců francouzských společností (Komerční banka, L´Oréal a Havas Worldwide).

Den otevřených dveří: 20. února 2013 od 17,00, 5. patro Rajské budovy, učebna RB 546

Uzávěrka přihlášek: 29. března 2013

Více informací: http://iftg.vse.cz/.

Fotografie č. 1: Velvyslanec Pierre Lévy, prorektorka prof. Machková, garant kurzu prof. Michel Wissler

Fotografie č.2: Děkan IAE Lyon, prof. Jérôme Rive na promoci

Fotografie č. 3: Setkání s absolventy na velvyslanectví, prorektorka prof. Hronová, rektor VŠE prof. Hindls, prorektorka prof. Machková, první rada Laurent Toulouse