Den otevřených dveří cizojazyčných programů na VŠE

28. února
2013

VŠE nabízí možnost studia v cizích jazycích na všech stupních – v bakalářském, navazujícím magisterském, doktorském studiu i v programech MBA. Jedná se o výuku v angličtině, ruštině a francouzštině. Informační schůzka se koná ve středu 27. března odpoledne v místnosti RB 546 v 5. patře Rajské budovy.

Bakalářské studijní obory budou akademickými řediteli prezentovány od 15,00. Tyto obory nabízejí Fakulta mezinárodních vztahů (angličtina), Fakulta podnikohospodářská (angličtina a ruština) a Národohospodářská fakulta (angličtina). Školné je u všech bakalářských oborů stanoveno na 3 600 eur/akademický rok.

Navazující magisterské studijní obory jsou nabízeny pouze v angličtině a budou prezentovány od 16,00. Studium je možno realizovat na čtyřech fakultách: Fakultě financí a účetnictví, Fakultě mezinárodních vztahů, Fakultě podnikohospodářské a na Národohospodářské fakultě. Celoškolní studijní obor International Business – Central European Business Realities získal prestižní akreditaci EPAS od European Foundation for Management Developement. Na jeho výuce participují učitelé všech fakult. Navazující magisterské studijní obory probíhají ve spolupráci se zahraničními vysokými školami. Školné se proto liší podle charakteru programu a pohybuje se v rozmezí 1 800 – 3 600 eur/akademický rok.

Doktorské studijní programy a programy MBA budou prezentovány od 17,30. Možnost doktorského studia v angličtině nabízejí všechny fakulty. Školné je 5 000 eur/akademický rok.

Studium MBA probíhá cizích jazycích pouze částečně. Fakulta podnikohospodářská nabízí program akreditovaný FIBAA s výukou některých bloků v angličtině. Francouzsko-český institut řízení (IFTG) nabízí program akreditovaný francouzským ministerstvem školství zakončený francouzským státním diplomem Master. Ve francouzštině probíhá polovina výuky.