Podpora studentů se specifickými studijními potřebami

20. března
2013

VŠE nabízí studentům a uchazečům se specifickými studijními potřebami podporu prostřednictvím Střediska handicapovaných studentů, které zajišťuje vyrovnání barier vycházejících ze zdravotního postižení se studijními podmínkami, které mají ostatní studenti. Studium probíhá formou integrace do běžné výuky.

Středisko nabízí možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky „nanečisto“. U přijímacího řízení nanečisto má uchazeč možnost seznámit se s formou testu a prostředím, kde bude zkoušku psát. Pracovníci SHS si zase otestují, zda navržené modifikace přijímacího řízení jsou vzhledem ke zdravotnímu postižení dostatečné. Po vyhodnocení přijímacího řízení nanečisto domluví SHS postup při přijímacím řízení s jednotlivými fakultami VŠE.

Od počátku činnosti SHS je na VŠE kladen důraz na integraci studentů do běžného studia. Zejména u studentů s vadami zraku a omezenou možností pohybu se daří velmi dobře jejich zdravotní handicap překlenout a zapojit je do denního studia. Největší studijní komplikace mívají studenti s poškozením sluchu. S Centrem tlumočníků do znakového jazyka se SHS snaží zajistit možnost pravidelného tlumočení na semináře, aby se jich studenti mohli aktivně účastnit. Porozumění při předávání studijních informací na přednáškách mohou zajistit zapisovatelé z Centra simultánního přepisu tak, že zapisují vše, co bylo na přednáškách řečeno, a studenti si ze zápisu dělají vlastní poznámky.

SHS nabízí studentům možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek, které usnadňují studium a vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům jsou často pro studenty nedostupné. Jedná se o stolní PC do pracovny pro handicapované studenty, notebooky pro půjčování se speciálním kompenzačním softwarem, programy NEWTON Dictate pro zápis mluveného slova, upgrade kompenzačního softwaru pro zrakově postižené studenty i databáze studijních elektronických materiálů.

Všechny budovy VŠE jsou bezbariérově přístupné a umožňují pravidelnou účast na denním studiu studentům se všemi druhy zdravotního postižení. Na všech ubytovacích zařízeních VŠE je k dispozici bezbariérové ubytování a studenti si mohou zvolit místo ubytování dle svého aktuálního rozvrhu.

Více informací: http://shs.vse.cz/