Konference “Insolvence 2013 – konec nebo začátek?”

26. dubna
2013

Dne 18. dubna 2013 se v prostorách Kongresového sálu ČNB uskutečnila konference na téma „Insolvence 2013 – konec nebo začátek?“

Konferenci organizovala katedra podnikové ekonomiky Fakulty podnikohospodářské VŠE v rámci projektu TA ČR „Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvencích řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin“. 

Konference navázala  na tři předchozí akce pořádané nejprve k otázkám prvních zkušeností s uplatňováním insolvenčního zákona v praxi a dále ke zkušenostem s řešení múpadku velkých podniků. Letošní konference si kladla  za cíl zamyslet se nad návrhy na zvýšení účinnosti insolvenčního zákona a rovněž nad zlepšením statistiky v této oblasti. Cílem konference  bylo otevřít diskusi k jednotlivým problémům a vytvořit platformu pro výměnu názorů.

Materiály a videa z konference jsou k dispozici na http://kpe.fph.vse.cz/veda-a-vyzkum/konference/insol_kz/prezentace/.