International Week Prague 2013

27. dubna
2013

Poslední dubnový týden roku 2013 patřil již potřetí prohlubování vztahů s partnerskými univerzitami VŠE. Oddělení zahraničních styků připravilo ve dnech 22.-26. dubna pro své kolegy ze 13 evropských partnerských škol pětidenní školení, jehož hlavním úkolem bylo sdílení zkušeností z oblasti spolupráce se zahraničními univerzitami.

International Week Prague 2013 nabídl pestrý program. Pracovníci Oddělení zahraničních styků připravili řadu přednášek, diskusí a workshopů týkající se agendy studentských i učitelských mobilit. Účastníci z 10 evropských zemí detailněji poznali jak Vysokou školu ekonomickou v Praze, tak Českou republiku obecně. Absolvovali rovněž – mimo jiné – i krátký kurz češtiny a setkali se se studenty vybranými pro výjezd na danou partnerskou školu, kterým mohli předat cenné informace týkající se jejich studijního budoucího studijního pobytu v zahraničí.