Prof. Cyhelský získal ocenění za rozvoj národní i mezinárodní statistiky

7. května
2013

Rektor VŠE prof. Hindls a předsedkyně Českého statistického úřadu společně předali 30. dubna 2013 cenu za vynikající zásluhy a přínos v oblasti národní i mezinárodní statistiky. Historicky prvním nositelem ceny se stal prof. Ing. Lubomír Cyhelský, DrSc., který většinu své vědecké a pedagogické činnosti zasvětil tomuto oboru a přispěl k výchově řady českých i slovenských statistiků.

Za vznikem ceny stála především snaha ocenit vynikající zásluhy a přínos jednotlivců na poli národní i mezinárodní statistiky. Cílem udělování ceny je také popularizace statistiky a prezentace úspěchů této vědní disciplíny. Datum udělení ceny nebylo zvoleno náhodně. Na 30. dubna totiž připadá výročí narození matematika Carla Friedricha Gausse, který značně obohatil i statistickou vědu.

Jméno profesora Cyhelského je spjato zejména s Katedrou statistiky na VŠE, kde působil plných padesát let. Výraznou stopu ale zanechal i na dnešním Českém statistickém úřadě. V roce 1965 stál pan profesor u zrodu dvouletého postgraduálního statistického studia pro pracovníky státní statistické služby. Kurz běží dodnes a za 48 let jeho trvání jej absolvovalo přes 300 studentů, z toho 200 zaměstnanců ČSÚ.

Lubomír Cyhelský publikoval více než 200 prací, z nichž řada je příkladem výjimečně úspěšné popularizace statistiky. Přednesl řadu vědeckých přednášek doma i v zahraničí. V současnosti je stále pedagogicky činný na dvou vysokých školách, kde se věnuje zejména výuce doktorandů.

Cena v podobě porcelánové sovy sedící na knize pochází z dílny společnosti Český porcelán a.s. Předobrazem ceny byla sovička vyrobená firmou pro bruselské EXPO 58.

Návrh na udělení ceny jednoznačně odsouhlasila Česká statistická rada na konci března tohoto roku. Je příznačné, že vůbec první udělená cena je spojena s rokem 2013, který byl vyhlášen mezinárodním rokem statistiky a VŠE slaví 60. let od svého založení.