Navazující magisterské studium na VŠE v akademickém roce 2013/2014

20. května
2013

VŠE nabízí pro akademický rok 2013/2014 na svých fakultách možnost studia v českém jazyce v rámci 29 navazujících magisterských oborů. Termín pro podání přihlášek na pět fakult Vysoké školy ekonomické v Praze je 31. května 2013.

Zájem o studium na VŠE je opakovaně vysoký. Pro akademický rok 2012/2013 bylo podáno téměř 7 tisíc přihlášek a přijato bylo přes 2500 uchazečů. Pro příští rok bude přijato přes 2 tisíce uchazečů. Detaily k jednotlivým fakultám:

Fakulta financí a účetnictví

Název studijního programu Název oboru  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů Standardní délka studia  Forma studia 
Finance a účetnictví  Finance  95 2 roky prezenční 
Účetnictví a finanční řízení podniku  125
Bankovnictví a pojišťovnictví  70
Zdanění a daňová politika  60
Finance a oceňování podniku  30
Finanční inženýrství  25
Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy 20

Přijímací zkouška se skládá z písemných testů z ekonomie a odborného předmětu. Koná se 27. srpna 2013.
Další, podrobné informace najdete zde.

Fakulta mezinárodních vztahů

Název studijního programu Název oboru  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů Standardní délka studia  Forma studia 
Mezinárodní ekonomické vztahy Cestovní ruch 75 2 roky prezenční
Evropská integrace 40
Mezinárodní obchod 350
Mezinárodní politika a diplomacie 60
Podnikání a právo  60
Politologie Politologie 40

Přijímací zkouška se skládá z písemných testů z ekonomie, odborného předmětu a z dvou cizích jazyků. Koná se 3. a 4. července 2013.
Další, podrobné informace najdete zde.

Fakulta podnikohospodářská

Název studijního programu Název oboru  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů Standardní délka studia  Forma studia 
Ekonomika a management Podniková ekonomika a management  400 2 roky prezenční a distanční
Arts management  100   prezenční

Přijímací zkouška se skládá z písemných testů z ekonomie a odborného předmětu (pro obor Podniková ekonomika a management), nebo z ekonomických disciplín a odborného předmětu (pro obor Arts management). Koná se 8. července 2013.
Další, podrobné informace najdete zde.

Fakulta informatiky a statistiky

Termín pro podání přihlášek na FIS byl 30. dubna 2013. Fakulta přijímá studenty do 8 oborů. Přijímací zkouška se koná 27. a 29. srpna 2013. Další, podrobné informace najdete zde.

Národohospodářská fakulta

Název studijního programu Název oboru  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů Standardní délka studia  Forma studia 
Ekonomie a hospodářská správa Ekonomická analýza celkem 235 2 roky prezenční / Č, A
Hospodářská politika prezenční / Č, A
Hospodářské a politické dějiny prezenční / Č
Regionální studia prezenční / Č, A
Veřejná správa prezenční / Č
Hospodářská politika a správa Ekonomie a správa životního prostředí prezenční / Č, A

Přijímací zkouška se skládá z písemného testu z odborného přehledu (test je v angličtině). Koná se 12. června 2013.
Další, podrobné informace najdete zde.

Fakulta managementu

Název studijního programu Název oboru  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů Standardní délka studia  Forma studia 
Ekonomika a management  Management  100 2 roky prezenční a kombinovaná

Přijímací zkouška se skládá z písemných testů z teorie managementu a ekonomie. Koná se 25. a 26. června 2013.  
Další, podrobné informace najdete zde.