Ocenění VŠE za projekt mezinárodní univerzitní sítě CEEPUS „Amadeus”

27. května
2013

Dne 21. května 2013 proběhl slavnostní ceremoniál a udělení ocenění The Czech National CEEPUS Office Prize 2012. Vysoká škola ekonomická v Praze je partnerem v projektu univerzitní sítě Amadeus, jenž je koordinován Wirtschafts Universität Wien v Rakousku a ve kterém je zapojeno celkem 13 vysokých škol z jedenácti zemí střední a východní Evropy.

Ceremoniál byl součástí informační akce CEEPUS National Meeting, kterou uspořádal Dům zahraničních služeb ve spolupráci s MŠMT. Místem konání byla barokní aula budovy rektorátu Vysokého učení technického v Brně.

Za rok 2012 byly oceněny dvě mezinárodní univerzitní sítě. Zástupci oceněných vysokých škol převzali certifikáty z rukou vrchní ředitelky sekce koordinace politik a mezinárodních záležitostí, RNDr. Michaely Kleňhové a generální tajemnice Centrální kanceláře CEEPUS, paní Elisabeth Sorantin z Rakouska. Vysokou školu ekonomickou v Praze reprezentovala Ing. Dana Brázdová, vedoucí Oddělení zahraničních styků.

Program CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem, zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Vysoká škola ekonomická v Praze je do tohoto programu zapojena již od roku 1996. Projekt sítě Amadeus umožňuje partnerským univerzitám kromě vzájemné výměny studentů a učitelů rovněž studium dvousemestrálního programu JOSZEF (Junge Ost- und mitteleuropäische Studenten als Zukünftige Erfolgreiche Führungskräfte/Young East and Central European Students as Future Successful Managers) na Wirtschafts Universität Wien. Program je oborově zaměřen především na business a management a jeho součástí je rovněž stáž v rakouské firmě s působností v oblasti střední a východní Evropy.