Studentské mobility v roce 2012

4. června
2013

Na zahraniční pobyty bylo v roce 2012 vysláno do 51 zemí celkem 729 studentů Vysoké školy ekonomické v Praze. Nejvýznamnějším nástrojem na podporu mobilit studentů VŠE byl Lifelong Learning Programme (LLP)/ Erasmus.

Díky LLP Erasmus bylo na semestrální studijní pobyt na některou z téměř 200 partnerských škol vysláno celkem 419 studentů VŠE a 19 studentů v rámci tohoto programu absolvovalo v zahraničí odborné praxe. Dalším významným zdrojem financování byl Stipendijní fond VŠE, ze kterého jsou podporovány ostatní studijní pobyty včetně studia na partnerských školách v zámoří a Ruské federaci (205 studentů), program individuálních mobilit studentů „Free movers“ (37 studentů VŠE) a výzkumné pobyty doktorandů (12 studentů). Někteří studenti VŠE získali mezivládní stipendia anebo zdroje ze soukromých nadací.
V roce 2012 studovalo na VŠE alespoň jeden semestr 556 výměnných studentů, dalších 143 studentů zde studovalo v rámci letních škol.

Mobilita podle zemí
Strategií VŠE je spolupracovat v oblasti výměn studentů s prestižními vysokými školami a při uzavírání nových smluv je vždy kladen důraz na kvalitu a dobré jméno školy. Reciproční výměnný program je založen převážně na spolupráci s vysokými školami z vyspělých zemí.

Mobilita studentů podle zemí (2012)

Země Počet vyslaných studentů Počet přijatých studentů Země Počet vyslaných studentů Počet přijatých studentů
Argentina 4 1 Maroko   4
Austrálie 8 5 Mexiko 11 14
Belgie 39 24 Německo 106 55
Bolívie 1  – Nizozemsko 25 17
Brazílie 1 4 Norsko 21 10
Čína 26 4 Nový Zéland 5 4
Dánsko 18 9 Peru 4 1
Egypt 1  – Pobřeží slonoviny  – 1
Estonsko 2 1 Polsko 10 6
Finsko 12 8 Portugalsko 13 14
Francie 60 86 Rakousko 55 11
Hongkong 7 4 Rumunsko –  2
Chile 2 1 Rusko 16 12
Chorvatsko 3 2 Řecko 4 10
Indonésie 3   Singapur 6 2
Irsko 2 1 Slovensko 17 16
Island 3   Slovinsko 4  
Itálie 32 22 Spojené království 17 12
Izrael 3  – Španělsko 21 15
Japonsko 1  – Švédsko 20 21
Jižní Afrika 1  – Švýcarsko 9 3
Kanada 38 26 Thajsko  – 3
Korejská republika 13 6 Tchaj-wan 3 4
Libanon 1  – Turecko 8 7
Lichtenštejnsko 5 1 Ukrajina  – 2
Litva 3  – USA 49 241
Lotyšsko 4 2 Venezuela 1 – 
Maďarsko 9 5 Vietnam 2  –

Nejvíce studentů VŠE studovalo v roce 2012 na francouzských, německých a rakouských školách. Zejména díky programu CESP a letním školám studovalo na VŠE nejvíce studentů z USA. Z hlediska počtu přijatých studentů pak byli na druhém místě studenti z Francie a na třetím studenti z Německa.