XVII. Mezinárodní konference mladých badatelů – „Kolektivní paměť a mezinárodní vztahy“

11. června
2013

V pátek 24. května 2013 hostilo Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka na Vysoké škole ekonomické v Praze již sedmnáctý ročník Mezinárodní konference mladých badatelů, tentokrát na téma „Kolektivní paměť a mezinárodní vztahy“.

Na úvod vystoupil profesor Christer Jönsson z Lunds Universitet, Švédsko, který je jedním z nejuznávanějších odborníků v oboru globálního vládnutí. Ve své přednášce se věnoval problematice transnacionálních aktérů a globálního vládnutí, poté následovala diskuze, během které musel čelit dotazům z řad publika.

Na stěžejní části konference v rámci desíti panelů zazněly příspěvky převážně mladých badatelů z 11 zemí světa. Konference byla uzavřena společenským rautem a číší vína, kde byli vyhlášeni vítězové soutěže o nejlepší příspěvek. V kategorii International Issues vyhrála Cagla Luleci s příspěvkem na téma Creating Threats with Words: An Analysis of Turkey’s Iran Policy after the Islamic Revolution, kategorii EU Studies ovládl Teodor Gyelník s příspěvkem nazvaným European Union, „déja vu Eurocentrism“.

Sedmnáctý ročník potvrdil, že Mezinárodní konference mladých badatelů je unikátní svou přátelskou atmosférou a napomáhá rozvíjet vztahy mezi mladými badateli v daném oboru, čímž přispívá k upevnění pozice České republiky v něm. Konferenci by nebylo možné uskutečnit bez finanční pomoci partnerů, a proto díky patří politické nadaci Konrad-Adenauer-Stiftung a Interní grantové agentuře VŠE. Bližší informace o konferenci jsou k dispozici na http://icys.vse.cz/.