Letní školy na VŠE v roce 2013

12. června
2013

Nejen v průběhu akademického roku přijíždějí na VŠE zahraniční studenti. Žádané jsou letní školy v délce několika týdnů i krátkodobé tematické studijní pobyty. Největší zájem mají americké a francouzské partnerské školy.

Již osmým rokem se na Vysoké škole ekonomické v Praze koná letní škola pořádaná pro partnerskou školu Arizona State University, která je zaměřená na problematiku mezinárodního podnikání „International Business“. V letošním roce se této čtyřtýdenní letní školy, která probíhá od poloviny května do poloviny června, účastní 30 studentů bakalářského studijního programu. Kromě samotné výuky, jež probíhá na půdě VŠE a je zajišťována zejména vyučujícími Fakulty mezinárodních vztahů, zahrnuje program letní školy mj. i exkurze do Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi, Rádia Svobodná Evropa, Letiště Praha či odborné přednášky partnerských firem České spořitelny a KPMG.

Další letní školu, kterou VŠE letos již po páté zajišťuje prostřednictvím Oddělení zahraničních styků, je letní škola pro University of Texas at Austin, McCombs School of Business. Tato letní škola byla zahájena 3. června 2013 a probíhá rovněž po dobu čtyř týdnů. Obsah letní školy je zaměřen na problematiku účetnictví a specifikem je, že se na výuce – kromě učitelů Fakulty financí a účetnictví – podílejí i američtí profesoři, kteří skupinu doprovázejí. V letošním roce se této letní školy účastní 35 studentů a i jejich program – samozřejmě kromě výuky – zahrnuje nejrůznější exkurze a odborné přednášky ve firmách, včetně víkendových výletů do Českého Krumlova a Plzně.

Nejdelší tradici na VŠE má letní škola CESP (Central and East European Study Program). Toto celoškolské pracoviště nabízí možnost studovat pět týdnů akreditované předměty individuálním zájemcům v rámci „Summer University”. Letní škola CESP bude opět zahájena 13. června 2013, v letošním roce se jí zúčastní 45 studentů ze 7 zemí, nejpočetněji jsou zastoupeni studenti z USA a Francie, další studenti jsou např. z Maroka, Vietnamu či Španělska.

Francouzsko-český institut řízení připravil pro partnerskou školu Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, IAE de Paris tři specializované semináře. První skupina Master HR absolvovala týdenní studijní pobyt zaměřený na problematiku řízení lidských zdrojů, pro druhou skupinu studentů programu MBA International byl připraven seminář na téma mezinárodní podnikání a třetí skupina DISTECH se koncem června seznámí se specifiky distribuce v ČR. Všechny semináře jsou kombinací teoretické výuky s praxí a na všech participují manažeři z partnerských společností VŠE (Česká spořitelna, Komerční banka, L´Oréal, Plzeňský Prazdroj, Tesco a Škoda Auto).

Od 5. do 23. srpna nabízí VŠE zahraničním studentům možnost seznámit se se základy českého jazyka v rámci aktivity Erasmus Intensive Language Course (EILC). Výuka češtiny probíhá v menších skupinách a je určena zejména zahraničním studentům, kteří v zimním semestru absolvují výměnný pobyt na některé z českých vysokých škol.