Proděkanka FMV Ing. L. Štěrbová, CSc. zvolena vice-prezidentkou CIDD

16. června
2013

Ve dnech 14. a 15. června 2013 se na VŠE v Praze uskutečnila výroční konference konsorcia CIDD pro mezinárodní programy typu double degree. Vice-prezidentkou byla na pětileté období zvolena proděkanka Fakulty mezinárodních vztahů a akademická ředitelka programu International Business – Central European Business Realities Ludmila Štěrbová.

CIDD (Consorcium for International Double Degree) je neziskovou organizací, která sdružuje veřejné a soukromé vysoké školy ekonomické, jež poskytují vzdělání v oblasti mezinárodního podnikání a rozšiřují obvyklou nabídku výměnných studijních pobytů o řádně akreditované programy zakončené získáním diplomů dvou univerzit. Konsorcium bylo založeno v roce 2000 s cílem rozvinout a propagovat tento originální koncept studia. Programy mohou být realizovány na bakalářské i magisterské úrovni. VŠE se stala aktivním členem konsorcia v roce 2008.

V současné době je na VŠE v Praze realizován formou double degree např. celoškolní studijní obor International Business – Central European Business Realities. Vybraní studenti oboru mohou absolvovat jeden rok studia na zahraniční partnerské škole v Lyonu, Mohuči, Innsbrucku nebo Ženevě. Partnerské zahraniční programy jsou plně kompatibilní s programem International Business a po absolvování studenti získávají diplom VŠE i zahraniční univerzity. Tento studijní obor získal prestižní mezinárodní akreditaci EPAS od European Foundation for Management Development (EFMD).

Strategie VŠE pro rozvoj mezinárodních vztahů je založena na spolupráci se špičkovými partnerskými školami a členství v mezinárodních organizacích, které sdružují nejlepší vysoké školy ekonomického zaměření. Členství v CIDD umožňuje VŠE nejen navázat kontakty s novými partnery, ale zejména získávat zkušenosti z realizace této inovativní formy mezinárodní spolupráce.