České akademické hry

20. června
2013

V Praze se od 9.6. do 14.6. 2013 konaly České akademické hry, kterých se zúčastnili také studenti VŠE, kteří se v průběhu akademického roku kvalifikovali v nominačních turnajích a soutěžích. Sportovci VŠE se v bodování škol umístili na 4. místě.

Studenti VŠE na této vrcholné akademické sportovní události dosáhli v posledních letech řady vynikajících výsledků, což řadí Vysokou školu ekonomickou v Praze dlouhodobě mezi pět nejúspěšnějších univerzit ČR.

Za úspěchy studentů stojí dobré podmínky pro přípravu, především v kolektivních sportech v areálu CTVS na Třebešíně, který je v provozu již třetím rokem.

Basketbal, házená, volejbal i florbal tam mají dobré zázemí na to, aby se studenti jak během výuky, tak i v přípravě na akademické soutěže mohli věnovat sportovním aktivitám, ve kterých školu reprezentují. Kromě přípravy na reprezentaci školy zde po celý rok běží „Volejbalová liga VŠE“ a probíhají zde turnaje pražských vysokých škol ve florbale, házené a dalších sportech.

Sportovní aktivity a zejména kolektivní sporty jsou velmi důležité, učí týmové spolupráci, studenti si zde vytvářejí vztah k Alma Mater, který nekončí absolutoriem, ale dlouhodobě přetrvává.

VŠE se v letošním bodování umístila na 4. místě ze 40 vysokých škol, které se Českých akademických her zúčastnili. První místo obsadila Univerzita Karlova, druhé Masarykova Univerzita Brno a třetí ČVUT.

Nejlepších výsledků dosáhli basketbalisté a házenkáři, kteří se shodně umístili v obou kategoriích na 2. místě, tradičně vynikající výsledky dosáhli i plavci, kteří zvítězili v prestižních štafetách a pro školu vybojovali také 2. místo. Výborné výkony podali reprezentanti VŠE v individuálních sportech – ve sportovní gymnastice muži zvítězili a ženy získaly bronzové medaile.

Výsledky Českých akademických her 2013 – http://www.ceskeakademickehry.cz/2013/bodovani-skol.html