Dosud nejvyšší hodnoty impakt faktoru časopisů Politická ekonomie a Prague Economic Papers

23. června
2013

Na stránkách Web of Knowledge společnosti Thomson Reuters byly tento týden zveřejněny hodnoty impakt faktoru pro rok 2012. Vědecké časopisy Politická ekonomie a Prague Economic Papers, které vydává VŠE, získaly za rok 2012 dosud ve své historii nejvyšší hodnoty impakt faktoru. Výrazné zvýšení impakt faktoru obou časopisů je ctí pro VŠE a důkazem velmi dobré práce výkonných rad.

Časopis Politická ekonomie získal podle JCR Social Sciences databáze Web of Knowledge za rok 2012 impakt faktor (dále IF) ve výši 0,722. Je to v historii tohoto časopisu dosud nejvyšší získaná hodnota, která řadí Politickou ekonomii na první místo mezi deseti českými IF časopisy v oblasti Sociales Sciences. Politická ekonomie je podle hodnoty IF na 182. místě ze 332 časopisů v ekonomických vědách a na 72. místě ze 157 časopisů v politických vědách. Politická ekonomie je v JCR Social Sciences databáze Web of Knowledge sledována již od roku 1998. V politických vědách je IF Politické ekonomie poprvé vyšší než medián (medián IF v politických vědách = 0,689) a v ekonomických vědách se IF Politické ekonomie dosud nejvíce přiblížil mediánu (medián IF v ekonomických vědách = 0,786).

Časopis Prague Economic Papers získal podle JCR Social Sciences databáze Web of Knowledge za rok 2012 IF ve výši 0,561, což je dosud nejvyšší dosažená hodnota v historii tohoto časopisu Tato hodnota řadí Prague Economic Papers na čtvrté místo mezi deseti českými IF časopisy v oblasti Social Sciences. Prague Economic Papers je v JCR Social Sciences databáze Web of Knowledge sledován od roku 2010. Prague Economic Papers je podle hodnoty IF na 213. místě ze 332 v ekonomických vědách.

Po korekci o časopisecké autocitace má Politická ekonomie IF = 0,342 a je z tohoto pohledu třetí mezi deseti českými IF časopisy v Social Sciences. Prague Economic Papers má po korekci o časopisecké autocitace IF = 0,463 a je tak na prvním místě mezi deseti českými IF časopisy v Social Science.

Poděkování patří předsedům výkonných rad, prof. Ing. Martinu Mandelovi, CSc. a prof. Ing. Josefu Arltovi, CSc., výkonným radám, recenzentům a redakci obou časopisů.

Více na : http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=3DG9k1Ce4NAnoLP9JN5