Multi konference IADIS2013 na VŠE

6. srpna
2013

Ve dnech  22. 7. – 26. 7. 2013 se na VŠE uskutečnila mezinárodní multi konference IADIS2013, kterou pořádá Mezinárodní asociace pro rozvoj informační společnosti.  Pro rok 2013 se partnerem IADIS stala FPH VŠE. Multi konference s více jak desetiletou tradici svého konání, se v tomto roce zúčastnilo 350 delegátů z celého světa. 

Široká paleta témat třinácti různých konferencí, kterou multi konference obsahuje, se v rámci prezentací a dílen na VŠE v Praze soustředila na internetové aplikace, výzkum v oblasti informačních systémů, výzkumné trendy, přístupy a aplikace, podobně jako na rozvoj a využívání ICT v různých oblastech jako např. ve vzdělávání, obchodu, médiích apod.

Klíčovým cílem IADIS je rozvoj spolupráce a solidarity členské základny prostřednictvím sdílení a rozšiřování dosažených poznatků a výměny zkušeností v oblasti informatiky a informačních systémů.

V letošním roce bylo na multi konferenci, konané na VŠE, uděleno prestižní ocenění „Lifetime Award“ emeritnímu profesoru Thomasu C. Reevesovi z Univerzity v Georgii, USA. Ocenění obdržel za čtyřicetiletou výzkumnou práci, zaměřující se na zkoumání, jak obohatit proces učení pomocí technologií ve všech dostupných formách.

Pražská multi konference IADIS2013 byla podnětným mezinárodním diskusním fórem k tématice informační společnosti z hlediska socio-technologické perspektivy. Ohlasy účastníků, podobně jako řídícího a organizačního týmu, jsou velmi příznivé.

Multi konference IADIS2013 byla úspěšná. Člen řídícího týmu, profesor Piet Kommers z nizozemské univerzity v Twente, ji zhodnotil jako profesionálně zajištěnou akci a velkolepou zkušenost, která se zapíše do paměti účastníků.