Magisterské obory Fakulty podnikohospodářské uspěly ve Financial Times rankingu 2013

16. září
2013

Financial Times zveřejnily každoroční žebříček „Masters in Management 2013“. Magisterský obor CEMS se umístil na 7. místě a na 66. místě se umístil studijní program Ekonomika a management.

Magisterský program CEMS je společným projektem prestižních 28 vysokých škol. VŠE je členem strategické aliance CEMS již 15 let. Specifikem studijního oboru Master in International Management je úzké propojení s praxí díky spolupráci se 70 korporátními partnery, např. se Škodou Auto, Plzeňským Prazdrojem, společnostmi L´Oréal, Procter&Gamble nebo Société Générale, a mezinárodní rozměr programu. Všichni studenti mají povinnost absolvovat jeden semestr na partnerské vysoké škole a minimálně 10 týdenní stáž v zahraničí. CEMS má sídlo v Paříži a má propracovaný systém řízení. Členy strategického výboru jsou rektoři (VŠE zastupuje prof. HINDLS), výkonného výboru prorektoři (prof. MACHKOVÁ) a za obsahovou náplň a kvalitu výuky zodpovídají akademičtí ředitelé (doc. HNILICA). Na VŠE realizuje tento studijní program Fakulta podnikohospodářská v rámci oboru International Management. (CEMS – The Global Alliance in Management Education) Studenti procházejí náročným tříkolovým přijímacím řízením a musí ovládat angličtinu a další světový jazyk.

Studijní obor Ekonomika a management se umístil na 66. místě před tradičními konkurenty VŠE ve střední Evropě – maďarskou Corvinius University v Budapešti a polskou Warsaw School of Economics. Do hodnocení je zařazeno pouze 70 nejlepších oborů. V letošním rankingu se umístily vysoké školy z 24 zemí. Na prvním místě se umístila švýcarská University of St. Gallen, na druhém ECSP Europe (Francie) a na třetím WHU Beisheim (Německo). Studijní obory ze zemí střední a východní Evropy jsou zastoupeny 2 polskými vysokými školami, jednou maďarskou, jednou ruskou a VŠE. Z mimoevropských se prosadily pouze studijní obory ze tří zemí, Austrálie (1x), Číny (2x) a Indie (2x). Tradičně nejúspěšnější byly francouzské (17x) a britské (12x) manažerské navazující magisterské studijní obory.