VŠE otevře univerzitní mateřskou školku

12. září
2013

16. září 2013 bude na VŠE v Praze poprvé v její šedesátileté historii otevřena mateřská školka. Na vybavení a počáteční provoz školky získala VŠE podporu z Operačního programu Praha Adaptabilita.

Školka je určena pro děti zaměstnanců VŠE. Je jednotřídní s kapacitou 18 dětí. Personál tvoří ředitelka a tři učitelky, přičemž o děti se budou starat vždy dvě z nich. Školka je umístěna v přízemí Nové budovy VŠE. Její vzdělávací program s názvem Cesta kolem světa je zaměřen na individuální rozvoj s důrazem na klíčové kompetence, zdravý životní styl a přírodovědnou gramotnost.

Do školky je nyní přihlášeno 12 dětí. Jídlo jim bude dováženo z nedaleké školní jídelny, aby odpovídalo dětským stravovacím normám. Bezprostředně u školky je venkovní prostranství, které se během podzimu promění ve školní zahradu a hřiště. Počítá se s pravidelnými výlety a školka bude mít i letní provoz.

První, zahajovací třída „nastávajících ekonomů“ bude pojmenována Kupci.

Více informací bude k dispozici na http://skolka.vse.cz/.