Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE

7. října
2013

Ve dnech 15. a 16. října 2013 (od 9 do 17 hodin) se bude v atriu Rajské budovy konat Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE. Studenti a absolventi VŠE budou mít šanci osobně se seznámit s pracovními nabídkami prestižních zaměstnavatelů a dalších firem, které jim mohou pomoci v počátcích pracovní kariéry.

Novinkou je rozšířený doprovodný program. Budou se konat nejen tradiční  prezentace jednotlivých firem, panelové diskuze a konzultace CV. Bude také možné s odborníkem zkonzultovat podnikatelský záměr a zdarma si vyplnit osobnostní test. Dále bude možné nechat si zhotovit profesionální fotografii pro své CV.

ŠANCE umožní návštěvníkům získat přehled nejen o aktuální nabídce pracovních míst, ale i stáží, trainee programů a například i o získání postgraduální profesní kvalifikace CFA. Některé nabízené pozice jsou vhodné již pro studenty a mohou jim pomoci v získání praxe, která je velmi důležitým předpokladem dobrého pracovního uplatnění v budoucnu.

Studenti a absolventi VŠE mohou zvýšit svoji šanci na úspěch registrací v seznamu, který dostane každý vystavovatel. Seznam obsahuje informace o studijním zaměření, jazykových znalostech, dosavadní praxi, profesních preferencích přihlášených zájemců včetně jejich kontaktních údajů. Ti z návštěvníků, kteří se zaregistrují a po veletrhu poskytnou zpětnou vazbu, mají možnost vyhrát exkluzivní služby RPC (Individuální kariérové poradenství a Psychologickou diagnostiku). Více informací pro návštěvníky veletrhu je k dispozici na http://rpc.vse.cz/sance/studenti-a-absolventi/.

Všechny informace o nadcházejícím Veletrhu ŠANCE a jeho programu najdete na http://rpc.vse.cz/sance/aktualni-rocnik/.