Akademický senát vyhlásí 21. 10. 2013 nové volby rektora

14. října
2013

Dne 14. 10. 2013 proběhly na Vysoké škole ekonomické v Praze tajné volby kandidáta na rektora pro funkční období 2014 – 2018. V tajných volbách nezískal žádný kandidát nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE.

O post rektora se v letošních volbách ucházeli tři kandidáti: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., děkan Fakulty financí a účetnictví, doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., proděkan pro pedagogiku na Fakultě podnikohospodářské a akademický ředitel programu CEMS a prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., děkan Fakulty podnikohospodářské.

Ve volbách hlasovalo 32 senátorů. Doc. Hnilica získal v 1. kole 13 hlasů, prof. Veber 11 hlasů a doc. Dvořák 8 hlasů. Ve druhém kole získal doc. Hnilica 16 hlasů, prof. Veber 15 hlasů a 1 hlas byl neplatný. Ve třetím kole získal doc. Hnilica opět 16 hlasů, prof. Veber 13 hlasů a 3 hlasy byly neplatné.