ESOP 2013: Slavnostní setkání oceněných studentů s vedením VŠE

4. prosince
2013

Společenské setkání pedagogů a studentů Vysoké školy ekonomické v Praze v rámci soutěže ESOP 2013 proběhlo v pondělí 25. listopadu 2013 v předsálí Vencovského auly na VŠE.

Akci zahájil rektor Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. Ve svém tradičním proslovu ocenil aktivitu studentů a doktorandů a zdůraznil význam vědecké činnosti pro prestiž VŠE. Rektor VŠE prof. Hindls předal diplomy za umístění v soutěži „Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia“.

Oceněny byly tři publikace. Prorektorka pro vědu a výzkum prof. Hronová pak vyzvala přítomné děkany a proděkany k předání diplomů a Sborníku ESOP studentům jejich fakult za seminární a bakalářské práce oceněné v soutěži ESOP 2013.

Ve speciálním vydání vědeckého sborníku ESOP vydaném v nakladatelství Oeconomica jsou v digitální verzi všechny vybrané seminární i bakalářské práce. V tištěné formě jsou publikovány pouze abstrakty oceněných prací.