Doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. zvolen děkanem Fakulty informatiky a statistiky na druhé funkční období

4. prosince
2013

Dne 4. prosince 2013 proběhla na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze volba kandidáta na funkci děkana na období od 1. března 2014 do 28. února 2018. Doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. v této volbě získal 16 hlasů z 16 přítomných senátorů.

Na základě návrhu Akademického senátu FIS bude pana docenta Marka jmenovat do funkce děkana na příští čtyři roky rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.

Životopis doc. RNDr. Luboše Marka, CSc.

Vzdělání a kvalifikace:

1979 – 1984: MFF UK Praha, obor matematická statistika,
1986: MFF UK Praha, titul RNDr., obor matematická statistika, VŠE Praha postgraduální studium,
1992: VŠE Praha, titul CSc. v oboru statistika,
2002: VŠE Praha, titul doc. v oboru statistika

Zaměstnání:

1984 – 1986: VŠE Praha, katedra statistiky, studijní pobyt
1986 – 2002: VŠE Praha, katedra statistiky, asistent, odborný asistent
2002 – dosud: VŠE Praha, katedra statistiky, docent
2003 – dosud: VŠE Praha, vedoucí vědeckých pracovišť FIS
2006 – 2010: VŠE Praha, vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti
2010 – 2014: VŠE Praha, děkan Fakulty informatiky a statistiky.

Odborná činnost:

1985 – dosud: Přednášející základních a volitelných kurzů statistiky na všech typech studia VŠE
1993 – dosud: Člen České statistické společnosti
1988 – 2004: Spoluřešitel 4 grantů (MŠMT)
1989 – dosud: Český statistický úřad (přednášející – kurzy statistiky, kurzy výpočetní techniky)
1998 – dosud: Člen organizačního výboru každoroční mezinárodní konference Mathe­ma­tics and Statistics in Economy
1999 – 2004: Spoluřešitel vědeckého výzkumného záměru „Exploatace informačních zdrojů“ (MŠMT MSM311402001)
2000 – dosud: Institut Svazu účetních (přednášející – kurz Kvantitativní metody a informatika, Kvantitativní metody a řízení – certifikace ACCA Londýn)
2001 – dosud: Člen redakční rady sborníku Mundus Symbolicus
2003 – dosud: Člen Vědecké rady Fakulty informatiky a statistiky VŠE
2003 – dosud: Člen International Statistical Institute
2007 – 2013: Spoluřešitel a vedoucí vědeckého výzkumného záměru „Metody získávání znalostí z dat a jejich využití v ekonomickém rozhodování“ (MŠMT MSM36138439910)
2009 – dosud: Člen redakční rady časopisu Politická ekonomie
2010 – dosud: Děkan Fakulty informatiky a statistiky
2010 – dosud: Člen Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
2012 – 2018: Člen týmu Projektu Excelence GAČR P402/12/G097 „DYME – Dynamické modely v ekonomii“

Odborné zaměření:

Základní kursy statistiky, časové řady, pravděpodobnost, výpočetní statistika, pojišťovnictví

 

Programové cíle děkana FIS