E-Fair – veletrh vzdělávání členských škol CEMS

7. prosince
2013

První virtuální vzdělávací veletrh mezinárodní aliance CEMS se bude konat 5. a 6. února 2014. Cílem je prezentovat nejen prestižní studijní obor CEMS MIM, ale i ucelenou nabídku v angličtině vyučovaných navazujících magisterských studijních oborů 18 vysokých škol. Registrace již byly zahájeny.

VŠE se aktivně podílí na společném projektu mezinárodní aliance vysokých škol CEMS „The Global Business School E-Fairs“. Cílem je zviditelnit nejen nosný společný program International Management CEMS MIM, který realizuje Fakulta podnikohospodářská (uzávěrka přihlášek je 28. února 2014), ale i ostatní navazující magisterské studijní obory vyučované v anglickém jazyce. Řada studentů dnes využívá výhodu ukončeného 3letého bakalářského studijního cyklu a navazující magisterské studium absolvuje v jiné zemi. To vedlo členské školy CEMS k tomu, aby studentům celého světa společně ukázaly možnosti studia v celkem 18 zemích. Do pilotního projektu se spíše zapojily evropské členské univerzity:

Zájemci o návštěvu virtuálního veletrhu se musí registrovat na adrese: http://www.globalbusinessefair.com/registration

VŠE se bude prezentovat svými šesti navazujícími magisterskými obory:


  Více informací : http://www.globalbusinessefair.com/