Nový ředitel CTVS Mgr. Tomáš Pachl

13. prosince
2013

Na základě výsledku výběrového řízení ze dne 12. listopadu 2013, jmenoval rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. nového ředitele Centra tělesné výchovy a sportu VŠE. Stal se jím s účinností od 1. ledna 2014 Mgr. Tomáš Pachl.

Mgr. Tomáš Pachl je absolventem Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Jeho specializací je zejména sportovní gymnastika a lyžování. Na Vysoké škole ekonomické v Praze působí jako odborný asistent od roku 1998. Kromě výuky v rámci CTVS přednáší i na vedlejší specializaci Fakulty podnikohospodářské Ekonomika sportu předmět „Sport v manažerské praxi“.

Ve funkci ředitele CTVS vystřídá Mgr. Miloše Pádivého, který pracoviště vedl velmi úspěšně v letech 1991 – 2013.