Bakalářské studium – Fakulta financí a účetnictví

10. ledna
2014

VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2014/2015 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu ledna a února představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult. Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví se koná v pátek 17. ledna 2014 od 9,00 a 11,00.

VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2014/2015 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu ledna a února představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult. Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví se koná v pátek 17. ledna 2014 od 9,00 a 11,00.

Fakulta financí a účetnictví = Fakulta roku

Den s Českou spořitelnou nabídl studentům možnost diskutovat o aktuálních ekonomických problémech i s generálním ředitelem Pavlem Kysilkou. Fakulta financí a účetnictví patří k prestižním ekonomickým fakultám v ČR. Svědčí o tom např. první místo mezi ekonomickými fakultami v loňské anketě „Fakulta roku“ pořádanou Českou studentskou unií nebo každoroční umístění mezi nejlepšími ekonomickými fakultami v žebříčku sestavovaném Hospodářskými novinami.

Uznání kvality a náročnosti obsahu studia se fakultě dostává i od významných profesních organizací. Díky akreditaci, kterou fakulta získala na vybrané předměty od ACCA – Asociace certifikovaných účetních se sídlem v Glasgow ve Velké Británii, jsou tyto předměty uznány absolventům fakulty i v rámci kvalifikace ACCA představující základ mezinárodní kvalifikace účetních. Podobně jsou uznávány předměty v rámci auditorské zkoušky, která je podmínkou pro vykonávání auditorské činnosti.

Zaměření studijních oborů

Studenti mají možnost vyslechnout přednášky významných zahraničních osobností – hlavní ekonom Citibank Willem Buiter při přednášce o problémech EU Fakulta financí a účetnictví nabízí obory, ve kterých se zaměřuje na problematiku finančních trhů, bankovnictví, pojišťovnictví, měnové teorie a politiky, daní, veřejných financí, ale i finančního účetnictví a výkaznictví, manažerského účetnictví, finančních analýz a finančního řízení podnikatelských i neziskových subjektů či oceňování majetku, v rámci speciálního oboru připravuje i budoucí učitele ekonomických předmětů na obchodních akademiích. Skladba předmětů v oborech je koncipována tak, aby absolvent získal potřebné praktické znalosti pro budoucí zaměstnání, ale zároveň mu poskytuje nezbytný teoretický a metodologický základ pro další studium na magisterské úrovni. Hlavní předností oborů na fakultě je přímé propojení s praxí, což potvrzují sami absolventi, když vysoce hodnotí využitelnost získaných poznatků během studia ve svém zaměstnání po ukončení školy. O spokojenosti absolventů se studiem na Fakultě svědčí i to, že dle průzkumu Rozvojového a poradenského centra VŠE by si více než 80% absolventů vybralo shodný obor studia, který absolvovali.

Uplatnění absolventů

Úzké propojení s praxí je pro Fakultu charakteristické – investorská soutěž ve spolupráci s Patrií umožnila studentům vyzkoušet si práci finančního analytika v reálném prostředí Pro absolventy existují velké možnosti nalézt zajímavé zaměstnání, které velmi těsně navazuje na studovaný obor. Počet absolventů fakulty, kteří marně hledají zaměstnání, se dlouhodobě pohybuje na nejnižší úrovni mezi absolventy vysokých škol u nás. Absolventi nacházejí uplatnění především v bankovní sféře a v dalších institucích finančního trhu, institucích soustavy veřejných financí, rovněž v auditorských a poradenských společnostech i finančních, účetních a kontrolních útvarech firem. Tomu odpovídá i finanční ohodnocení, které patří k nejvyšším mezi vysokoškoláky nastupujícími do zaměstnání.

Den otevřených dveří se koná v pátek 17. ledna 2014 (v 9:00 hodin a v 11:00 hodin, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Vencovského aula).

Bakalářské studijní obory otevírané v akademickém roce 2014/2015

Fakulta otevírá v rámci studijního programu Finance a účetnictví následující bakalářské obory, všechny obory jsou v prezenční formě se standardní délkou studia tři roky.

Název oboru Předpokládaný počet přijímaných studentů Počet bodů potřebných pro přijetí v loňském akademickém roce
Finance 200 152
Účetnictví a finanční řízení podniku 200 139
Zdanění a daňová politika 100 120
Bankovnictví a pojišťovnictví 110 143
Učitelství *) 25 102

*) Akreditace oboru je v jednání, obor bude otevřen v případě udělení akreditace.

Přijímací zkoušky

Na Fakultu financí a účetnictví je nutné podat samostatnou elektronickou přihlášku, je možné podat pouze jednu přihlášku s možností uvedení tří studijních oborů. Termín kompletního vložení přihlášky a zaplacení poplatku za přijímací řízení je nejpozději do 31. března 2014. Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky na adrese prihlasky.vse.cz. Podrobné informace o přijímacím řízení na Fakultu financí a účetnictví i o obsahu jednotlivých studijních oborů jsou uvedeny na webových stránkách fakulty.

Přijímací zkoušky, které se budou konat 12. a 13. června 2014, jsou shodné pro všechny bakalářské obory Fakulty financí a účetnictví a skládají se ze dvou částí:

  • písemný test z matematiky s maximálním počtem dosažených bodů 100,
  • písemný test z anglického jazyka s maximálním počtem dosažených bodů 100.

Fakulta se prosazuje i na sportovním poli – volejbalový tým studentek Fakulty zvítězil ve volejbalové lize VŠENa webových stránkách fakulty najdou uchazeči vzory testů, mohou si vyzkoušet i cvičný on-line test, jsou zde i informace o přípravných kurzech k přijímací zkoušce do bakalářského studijního programu z matematiky a angličtiny. Ve fakultním časopisu Cesta za poznáním potom i zajímavé informace o životě na fakultě.

Obrázky

Obr. 1: Den otevřených dveří v lednu 2013.

Obr. 2: Den s Českou spořitelnou nabídl studentům možnost diskutovat o aktuálních ekonomických problémech i s generálním ředitelem Pavlem Kysilkou.

Obr. 3: Studenti mají možnost vyslechnout přednášky významných zahraničních osobností – hlavní ekonom Citibank Willem Buiter při přednášce o problémech EU

Obr. 4: Úzké propojení s praxí je pro Fakultu charakteristické – investorská soutěž ve spolupráci s Patrií umožnila studentům vyzkoušet si práci finančního analytika v reálném prostředí

Obr. 5: Fakulta se prosazuje i na sportovním poli – volejbalový tým studentek Fakulty zvítězil ve volejbalové lize VŠE