Testování schopností Bloomberg na VŠE

14. ledna
2014

Absolvent VŠE Ing. Miloslav Veselý uspěl v testování schopností agentury Bloomberg jako jeden z pěti nejlepších studentů v regionu Evropy, Středního Východu a Afriky.

Test schopností Bloomberg (Bloomberg Aptitude Test – BAT) je online test pro studenty uvažující o kariéře v mezinárodním obchodu či financích. Test trvá dvě hodiny, probíhá v počítačové učebně prostorách školy a hodnotí schopnosti studentů v osmi různých tematických oblastech – například analytické myšlení, ekonomie, globální trhy, investiční bankovnictví, matematika či analýza zpravodajství. Studenti obdrží výsledky, které jim umožňují srovnání s více než 140 tisíci studenty z celého světa. Mohou se zapsat do databáze Talent Search, a spojit se tak s více než 20 tisíci finančními firmami, které využívají testování BAT k nalezení nových talentů na absolventské pozice.

Studenti VŠE mají možnost podstoupit test zdarma od akademického roku 2011/2012. Testování probíhá pod záštitou katedry podnikové ekonomiky FPH a v součinnosti se studentskou organizací Klub investorů. Ing. Jiří Kotáb, Ph.D. z KPE k tomu dodává: Od roku 2012 proběhlo již šest termínů a bylo otestováno více než sto studentů. Mezi hlavní výhody pro studenty patří, že zjistí, jaké jsou jejich silné stránky, dále zjistí možnosti uplatnění a získají kontakty na světové zaměstnavatele, v neposlední řadě mohou být kontaktováni ohledně různých pracovních stáží a internshipů od společností, které rovněž se společností Bloomberg spolupracují.“

Ing. Miloslav Veselý, absolvent Národohospodářské fakulty VŠE (září 2013), prošel testem v listopadu 2013. Umístil se mezi pěti nejlepšími studenty v regionu Evropy, Středního Východu a Afriky. Dostal se tak do „Síně slávy Bloomberg“, spolu se studenty například z Univerzity v Oxfordu či z Technické univerzity v Mnichově. „O testu jsem se dozvěděl z pravidelného newsletteru od Klubu investorů. Zúčastnil jsem se ho hlavně ze zvědavosti. Podoba testu mi vyhovovala, protože se z velké části skutečně zaměřuje na vrozené předpoklady člověka pro práci v daném oboru spíše než na látku, která se dá pouze nabiflovat z knih. Obecné povědomí o ekonomii a financích je však dle mého názoru pro úspěšné absolvování testu zásadní,“ komentuje svou zkušenost s testem Miloslav Veselý. Nedělá si iluze o raketové kariéře, ale zmínku o kvalitním výsledku testu BAT ve svém životopise považuje za konkurenční výhodu na trhu práce.

Více informací o testování je na internetových stránkách projektu: http://about.bloomberginstitute.com/