Rozloučení s prof. Ing. Stanislavem Hradeckým, CSc.

15. ledna
2014

Dne 7. ledna 2014 zemřel ve věku 85 let prof. Ing. Stanislav Hradecký, CSc. Ve funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze působil jako historicky čtvrtý rektor 15 let, od roku 1970 do roku 1985. Rozloučení se koná 15. ledna od 13, 20 v malé obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích.

Profesor Stanislav Hradecký byl absolventem Vysoké školy politických a hospodářských věd. Na VŠE působil od roku 1953 a zastával zde řadu vedoucích funkcí. Byl vedoucím katedry materiálně technického zásobování, proděkanem pro pedagogickou a politicko-výchovnou činnost a od roku 1964 do roku 1969 vykonával funkci děkana Fakulty výrobně ekonomické.

Ve funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze působil v období normalizace, od roku 1970 do roku 1985. Za jeho vedení došlo mimo jiné k tzv. prověrkám a školu musela opustit řada vynikajících učitelů, včetně profesorů a docentů, jejichž odborné práce se dostaly na index.

Po skončení funkce rektora vykonával prof. Hradecký od roku 1985 funkci náměstka stálého představitele ČSSR v RVHP (Radě vzájemné hospodářské pomoci) v Moskvě. Po návratu ze Sovětského svazu odešel do důchodu v únoru 1990.