Podpis smlouvy o generálním partnerství mezi VŠE a Českou spořitelnou i pro rok 2014

17. ledna
2014

Podpisem smlouvy o generálním partnerství 15. ledna 2014 mezi Vysokou školou ekonomickou v Praze (VŠE) a Českou spořitelnou (ČS) obě instituce stvrdily svojí spolupráci již po dvanácté. Smlouvu podepsal za VŠE její rektor, prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.; za Českou spořitelnu její generální ředitel a předseda představenstva, Ing. Pavel Kysilka, CSc. Česká spořitelna se tak i pro rok 2014 stala generálním partnerem VŠE. Banka je generálním partnerem VŠE již od roku 2002. Univerzitě částečně financuje vzdělávací činnost. Angažuje se i nefinanční formou spolupráce; odborníci z ČS přednáší na akademické půdě, pravidelně se setkávají se studenty a umožňují jim nahlédnout do praxe prostřednictvím stáží a stínování v ČS.

Dvanáctý ročník partnerství studentům opět umožní stínovat manažery z banky, účastnit se stáží a získávat od odborníků z praxe náměty pro své studijní projekty. Novinkou je poskytování stipendia vybraným studentům na studijní program zaměřený na internetové podnikání a dále prohloubení spolupráce s programem Buddy System pro zahraniční studenty VŠE. Podpora České spořitelny Vysoké škole ekonomické v Praze také umožňuje vydávání vědeckých časopisů a publikací, organizaci odborných i společenských akcí a konferencí, oceňování mimořádných studentských výsledků a členství v mezinárodních organizacích.

Generální ředitel ČS Ing. Pavel Kysilka, CSc. (vlevo) s rektorem VŠE prof. Ing. Richardem Hindlsem, CSc., dr. h. c. po podpisu smlouvy ve středu 15. ledna 2014
Generální ředitel ČS Ing. Pavel Kysilka, CSc. (vlevo) s rektorem VŠE prof. Ing. Richardem Hindlsem, CSc., dr. h. c. po podpisu smlouvy ve středu 15. ledna 2014