Za profesorem Václavem Vlasákem

14. února
2014

Dne 5. února 2014 zemřel prof. PhDr. Václav Vlasák, CSc., jedna z nejvýraznější osobností Katedry románských jazyků. Pro profesora Vlasáka byla výuka francouzštiny celoživotním posláním a své nadšení přenesl na generace francouzsky hovořících studentů i učitelů.

Prof. Václav Vlasák se narodil 29. dubna 1931.  Na Filologické fakultě University Karlovy vystudoval obor čeština/franština. Po skončení studií pracoval na FF UK a krátce také na Krajském národním výboru jako ředitel kurzu pro přípravu zahraničních studentů. Od roku 1961 působil, s výjimkou let 1966 – 1970, kdy se stal lektorem českého jazyka na pařížské Sorboně, na jazykových katedrách VŠE. Václav Vlasák se habilitoval v roce 1965 a řádným profesorem byl jmenován v roce 1990. Na počátku 90. let zastával funkci proděkana pro jazykovou výuku Fakulty obchodní a velmi aktivně působil na Francouzsko-českém institutu řízení. Do důchodu odešel prof. Vlasák v roce 1998.

Prof. Vlasák byl autorem či spoluautorem řady slovníků, učebnic, vysokoškolských skript a odborných článků a byl významným propagátorem francouzského jazyka a francouzské kultury. Díky nadšení a erudici Václava Vlasáka získala VŠE mimořádné postavení ve výuce odborného francouzského jazyka. Pro studenty organizoval soutěže SVOČ, byl přísným, ale spravedlivým pedagogem a výjimečnou osobností, která jen zřídka komunikovala se svým okolím jinak než francouzsky. Díky němu působí dodnes na VŠE řada učitelů, kteří ovládají francouzský jazyk.

Adieu, Monsieur le Professeur!