Šestý Evropský den na VŠE

19. března
2014

Centrum evropských studií Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s nadací Konrad Adenauer Stiftung Praha pořádají již 6. Evropský den, který se uskuteční ve středu 26. března 2013 od 9:45 v prostorách Akademického klubu VŠE.

Tématem letošního ročníku je Nová finanční perspektiva EU 2014-2020 z pohledu České republiky. Konference proběhne v rámci tří panelů, ve kterých se bude diskutovat o novém rozpočtovém období EU i o nové partnerské smlouvě mezi Evropskou komisí a ČR o eurofondech pro období 2014+.

S přednáškou o potenciálu nového rozpočtového rámce EU pro ČR vystoupí Petr Mooz (DG Budget, Evropská komise) a v následné panelové diskusi budou Miroslav Daněk (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) a Petr Zahradník (ekonom ČEZ a.s.) hovořit o prioritách ČR a jejich prosazování při vyjednávaní partnerské smlouvy o eurofondech. První část bude moderovat Přemysl Čech (Česká televize).

Druhá část se bude věnovat financování vědy a výzkumu z eurofondů a souvisejících podmínkách pro čerpání v novém rozpočtovém období. V rámci panelové diskuse vystoupí Arnošt Marks (náměstek vicepremiéra pro vědu, výzkum a inovace) a Rut Bízková (předsedkyně Technologické agentury ČR). Panel moderuje Jakub Železný (Česká televize).

Do panelu o efektivitě čerpání zdrojů z EU přijali pozvání hned tři náměstci ministrů –
Lukáš Wagenknecht (první náměstek ministra financí ČR), Daniel Braun (první náměstek ministryně pro místní rozvoj ČR) a Tomáš Novotný (náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR). Diskusi moderuje Josef Abrhám (VŠE).

Na akci je potřebné se registrovat vyplněním krátkého formuláře, který naleznete zde.

Více informací k 6. Evropskému dni je na http://ces.vse.cz/?p=2712