Jmenování rektorky VŠE

25. března
2014

Prezident republiky Ing. Miloš Zeman jmenoval v úterý dne 25. března 2014 na Pražském hradě prof. Ing. Hanu Machkovou, CSc. rektorkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Jmenování nabývá účinnosti od 1. dubna 2014 na čtyřleté funkční období končící dnem 31. března 2018.

Jmenovacího aktu se zúčastnil i ministr školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcel Chládek, MBA. V krátkém projevu popřál pan prezident prof. Machkové hodně úspěchů a zdůraznil, že Vysoká škola ekonomická v Praze je jeho Almou Mater. Po jmenování pozval prezident republiky novou rektorku, jejího předchůdce ve funkci prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc., dr. h. c. a předsedu Akademického senátu VŠE prof. Václava Riedlbaucha na pracovní oběd.

Od 1. dubna 2014 budou do funkce jmenováni i noví prorektoři:

  • doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., statutární zástupce rektorky, prorektor pro strategii
  • doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., prorektor pro studijní a pedagogickou činnost
  • doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., prorektor pro mezinárodní vztahy a informační systémy
  • prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., prorektor pro vědu a výzkum