MBA pro frankofonní zájemce

11. dubna
2014

Francouzsko-český institut řízení (IFTG) nabízí ve spolupráci s velvyslanectvím Francie a konsorciem francouzských vysokých škol možnost studia v programu MBA – Master Management et Administration des Entreprises. Program je řádně akreditován ve Francii a absolventi získávají „diplôme d´Etat“ Université Jean Moulin Lyon 3. Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2014.

Francouzsko-český institut řízení (IFTG) při VŠE v Praze je jedinou vzdělávací institucí v České republice, která se již od roku 1990 specializuje na vzdělávání frankofonních manažerů. Cílem institutu je podporovat formou odborných i jazykových vzdělávacích programů ekonomickou spolupráci mezi Francií a Českou republikou.

 Kurz MBA/MAE má teoretickou apraktickou část:

  • výuka managementu (deset týdenních modulů): obchodní a pracovní právo, mezinárodní podnikatelské prostředí, marketing, řízení lidských zdrojů, řízení organizací a sociální zodpovědnost, informační systémy a projektový management, účetnictví a controlling, finanční řízení, strategický management, rozvoj osobnosti manažera, logistika a řízení kvality (červen 2014 – leden 2015).
  • tříměsíční stáž v podniku v České republice nebo ve Francii.
  • obhajoba závěrečné práce ve francouzštině (září 2015).

Podmínkami pro přijetí jsou dobrá znalost francouzštiny a ukončené vysokoškolské vzdělání, event. bakalářský stupeň a prokázaná praxe (min. 3 roky), popř. absolutorium 8 semestrů vysoké školy (možnost paralelního studia pro studenty 5. ročníku vysokých škol – úroveň „bac + 4“). Přijímací pohovor se bude konat dne 15. května 2014. Školné je 54.000,- Kč.

Kontakt:
Mgr. Vlaďka Karetová
tajemnice IFTG, 5. patro, Rajská budova, RB 537
Tel.  224 098 537, e-mail: karetovv@vse.cz

http://iftg.vse.cz/

  • Fotografie č. 1: Rektor Université Jean Moulin Lyon 3 prof. Jacques Comby předává diplomy absolventům
  • Fotografie č. 2: Projev absolventů na promoci
  • Fotografie č. 3: Bývalý rektor prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. a současná rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc. na velvyslanectví Francouzské republiky
  • Fotografie č. 4: Absolventky na recepci na velvyslanectví v Buquoyském paláci