Volba děkana Fakulty podnikohospodářské

16. dubna
2014

Děkanem Fakulty podnikohospodářské (FPH) Vysoké školy ekonomické v Praze byl 16. dubna 2014 zvolen prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Akademický senát FPH má 17 členů. V tajné volbě získal 9 kladných hlasů. 8 hlasů získala jeho protikandidátka pro. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Funkci děkana bude profesor Nový vykonávat v příštích čtyřech letech. Během svého volebního období se chce zaměřit na vědecké výstupy FPH, zkvalitnění bakalářských oborů v angličtině a ruštině či podporu mladých učitelů při kvalifikačním růstu.

Jeho cílem je například umožnit vědecky zaměřeným pracovníkům se plně věnovat vědecké a výzkumné práci na úkor ostatních činností. Jeho dalším cílem v oblasti vědy a výzkumu je vytvoření „projektového centra“ pro organizační a administrativní podporu vědecké práce či finančně motivovat autory kvalitních publikací. Profesor Nový během příštích čtyř let míní pořádat pravidelná setkání vedení fakulty se studenty alespoň jednou za semestr. Studentům chce také systémově zprostředkovat kontakt s praxí a zlepšit tím výuku na fakultě. V oblasti internacionalizace školy chce trvale podporovat prestižní studijní program CEMS, který se v žebříčku Financial Times dlouhodobě objevuje v první desítce nejlepších magisterských programů.

Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. je absolventem VŠE. Pedagogicky na Vysoké škole ekonomické působí od roku 1992, kdy se stal vedoucím katedry psychologie a sociologie řízení na Fakultě podnikohospodářské. V roce 1993 se na VŠE habilitoval v oboru podniková ekonomika a management. Ve stejném oboru byl roku 1998 jmenován profesorem. Mezi jeho odborné zaměření patří manažerská psychologie a sociologie, interkulturní komunikace a management, interkulturní tréninky, sociologický výzkum. Věnuje se také konzultacím a poradenství v oblasti personálního rozvoje mezinárodních firem a kurzům zaměřeným na trénink sociálních a manažerských dovedností. Profesor Nový dodnes vede katedru psychologie a sociologie řízení na FPH. Zároveň v současnosti vykonává funkci proděkana pro vědu na FPH.

Profesor Nový byl v posledních letech řešitelem výzkumných projektů Grantové agentury ČR i mezinárodních výzkumných projektů. Je členem redakční rady Journal for European management Studies. Dále členem odborné komise pro společenské a humanitní vědy Rady vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace, členem stipendijní komise Česko-německého fondu budoucnosti či členem rakouské grantové agentury Sparklingscience Wien.