Francouzský velvyslanec navštívil VŠE

13. května
2014

V pondělí 12. května 2014 navštívil Vysokou školu ekonomickou v Praze (VŠE) francouzský velvyslanec v České republice pan Jean-Pierre Asvazadourian v doprovodu Ředitele Francouzského institutu v Praze a Rady pro kulturu a spolupráci Oliviera Jacquota

VŠE má s Francií rozsáhlou spolupráci zejména díky Francouzsko-českému institutu řízení, který je jedinou institucí v České republice, která se již od roku 1990 specializuje na vzdělávání frankofonních manažerů a francouzská ambasáda v Praze jej podporuje po celou dobu jeho existence. V letošním roce otvírá Francouzsko-český institut řízení již 24. ročník postgraduálního kurzu MASTER Management et Administration des Entreprises.  Tento kurz umožňuje absolventům nemanažerských studijních oborů získat další kvalifikaci a jeho absolventi se uplatňují na řídících pozicích ve francouzských firmách nebo v českých podnicích, které mají zájem na rozvoji obchodní spolupráce s Francií. «Francouzská ambasáda je pro nás velmi důležitý partner, protože nás podporuje již 24 let a francouzské velvyslanectví stále hradí náklady na výuku francouzských profesorů v programu, » uvedla rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., která francouzského velvyslance a kulturního radu provedla i celým areálem školy. 

Jean-Pierre Asvazadourian se do České republiky vrátil téměř po dvaceti letech. V letech 1989 – 1993 zastával na francouzském velvyslanectví v Praze funkci tajemníka. Za jednu ze svých priorit během návštěvy označil i další rozvoj studentských výměn mezi Českou republikou a Francií. Pro VŠE je Francie druhou nejdůležitější zemí z hlediska partnerských škol. Aktuálně má uzavřenou smlouvu s 17 francouzskými univerzitami.

Foto:

1.       Jean-Pierre Asvazadourian přidává svůj příspěvek a podpis do knihy významných hostů VŠE.

2.       Francouzský velvyslanec a rektorka VŠE při prohlídce školy.

Seznam francouzský partnerských škol:

 • Audencia Nantes
 • Groupe ESC Dijon
 • Ecole de Management de Normandie
 • EDHEC Business School Lille-Nice
 • EM Lyon
 • EM Strasbourg
 • ESC Rennes
 • ESCE ESCP Europe
 • ESSEC
 • HEC Paris
 • Kedge Business School
 • Sciences Po Paris (Institut d’etudes politiques de Paris)
 • Université Jean Moulin Lyon 3 / IAE Lyon
 • Université Lille 1 – Sciences et Technologies
 • Université Nice Sophia Antipolis/Institut d´Administration des Enterprises
 • Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne / IAE Paris