Kompetenční centra na VŠE – reálné projekty pro studenty

14. května
2014

Studenti Vysoké školy ekonomické (VŠE) se k zakázkám od firem mohou dostat už na škole. Právě před dvěma lety totiž na půdě Fakulty informatiky a statistiky (FIS) začala vznikat tak zvaná kompetenční centra, ve kterých studenti pracují na reálných projektech pro praxi, za podpory špičkových informačních technologií, které mají firmy k dispozici. Kompetenční centra jsou jedním z nástrojů, díky kterému VŠE propojuje výuku s praxí. Hlásit se do nich mohou studenti všech oborů – od marketingu po finance.

První kompetenční centrum bylo po úspěšném pilotním provozu založeno v roce 2012 za podpory společnosti IBM. Od té doby počet center významně vzrostl a prošlo jimi již několik desítek studentů. V současnosti centra spolupracují s řadou společností (např. IBM, Komix, Savoir-Faire, Marketingovým institutem nebo skupinami nezávislých investorů).

K propojení mezi studenty a firmami dochází následovně. Skupina studentů si vybere určité téma související s činností firmy, která kompetenční centrum podporuje. Studenti a vyučující se následně naučí pracovat s moderními IT technologiemi, kterým se firma věnuje, a od firmy dostanou k vypracování pilotní projekt. Pokud jsou obě strany s průběhem spolupráce spokojeny, tým studentů a vyučujících začne s firmou spolupracovat na dlouhodobějších projektech.

Doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D vede katedru informačních technologií na FIS VŠE a zároveň je vedoucím kompetenčních center. Za dobu působení kompetenčních center na VŠE v nich proběhlo již mnoho projektů pro konkrétní zákazníky z praxe, ve kterých se uplatnila kreativita studentských týmů podpořená moderními technologiemi. Jako příklad lze uvést kompletní přípravu moderního věrnostního programu, zavedení interní sociální sítě do velkého podniku, přípravu otevření dat instituce veřejné správy nebo přípravu demonstračních analytických aplikací pro obchodníky IT společnosti,“ říká docent Ota Novotný, vedoucí katedry informačních technologií a vedoucí kompetenčních center s tím, že v posledním roce se činnost center ještě rozrůstá. „Studentské týmy začínají navrhovat vlastní inovativní produkty nebo dokonce připravují svoje vlastní startupové firmy. Jako příklad lze uvést projekt Asimplia.com, což je komplexní služba pro majitele e-shopů,“ uvádí docent Novotný.

V kompetenčních centrech se nezapomíná ani na propojení s akademickým světem VŠE. Centra zpracovávají i komerční výzkum, studenti v jejich rámci píší svoje závěrečné práce a současně centra pořádají cyklus pravidelných otevřených přednášek s názvem RAkce.

Studenti z kompetenčního centra Retail Analytics.  Poptávka firem po tom, co kompetenční centra nabízejí, stále roste. S tím je také spojena potřeba získat další studenty do svých řad. Profesně se rozhodně centra neomezují pouze na informatiky, ale jsou zde také potřeba lidé se znalostmi ze statistiky a ekonometrie, podnikové ekonomiky, financí a marketingu. Pokud máte zájem dozvědět se o jednotlivých centrech více a zapojit se do jejich práce, navštivte jejich webové stránky:

  • Retail Analytics (https://www.facebook.com/retailanalytics a www.retailanalytics.cz) se zaměřuje na využití pokročilých analytických technologií v oblasti retailu – moderní věrnostní programy, geomarketing, analýza nestrukturovaných dat, nástroje pro podporu prodeje a mnoho dalších.
  • Collaboration Solutions (http://centrumcs.vse.cz/) se zaměřuje na využití interních sociálních sítí v podnicích a organizacích různého typu a zaměření. Provozuje univerzitní interní sociální síť v rámci VŠE a vyvíjí vlastní metodiku na zavedení této moderní platformy do výuky a vzdělávání.
  • Software Quality Assurance (http://centrumsqa.vse.cz/) se zaměřuje odbornou pomoc při plánování a realizaci procesů řízení kvality softwaru a testování zejména v oblasti výběru a přizpůsobení metodiky testování, výběru vhodných nástrojů pro testování a realizace automatizovaných testů.
  • Open Data – cílem centra je vybudování otevřené datové infrastruktury v ČR a poskytovat poradenství v této oblasti. Taková infrastruktura bude poskytovat veřejná data komukoliv a kdykoliv a umožní data volně kombinovat. Na základě snadného přístupu k datům může odborná veřejnost svobodně a nezávisle tvořit aplikace ať pro jiné odborníky tak pro laickou veřejnost.

Kompetenční centrum je uskupení lidi na univerzitě s jasně definovaným zaměřením a se společným zájmem se v dané oblasti vzdělávat, rozvíjet své odborné dovednosti na reálných projektech a vytvářet unikátní know-how ve vybrané oblasti. Kompetenční centra napomáhají rozvoji top talentů, vytváření komunit excelence a zvýšení prestiže angažovaných institucí.