Fakulta managementu VŠE získala ocenění Cross Border Award

20. května
2014

Ve čtvrtek 15. května 2014 se v Pasově konalo Přeshraniční fórum inovací – setkání zástupců hospodářských komor a významných společností z Jihočeského kraje, Dolního Bavorska a Horního Rakouska. V rámci přeshraničního fóra byly předány ceny Cross Border Award (CBA) a v kategorii vysoké školy a instituce ji získala Fakulta managementu v Jindřichově Hradci VŠE.

CBA je společné ocenění Průmyslové a obchodní komory Dolního Bavorska, Jihočeské hospodářské komory a Hospodářské komory Horního Rakouska. Předmětem ocenění je příkladná přeshraniční spolupráce podniků a institucí v prostoru těchto tří zemí. Fakulta managementu ji získala za přeshraniční česko-bavorský projekt Nadnárodní kompetenční centrum pro procesní řízení. Hlavním cílem projektu je vytvoření znalostní platformy, jež bude v oblasti přeshraničí zkoumat a vytvářet možnosti aplikace tak zvaného „procesního řízení“ s úmyslem posílit bavorsko-českou ekonomickou zónu. „Ocenění si velice vážíme a je pro nás i určitou motivací a závazkem do budoucna,“ sdělil manažer projektu Prof. Ing. Václav Řepa, CSc.

Fakulta managementu VŠE získala ocenění Cross Border AwardPříhraniční oblasti se potýkají se specifickými problémy, ať už se jedná o dopravní infrastrukturu, trh práce a vzdělávání, životní prostředí nebo podnikání. Proto se s partnery z Rakouska a Bavorska zapojujeme do celé řady projektů, jejichž primárním cílem je rozvoj spolupráce mezi subjekty i jednotlivci, navazování nových kontaktů a celkové upevňování příhraničních vztahů a zlepšování životní úrovně obyvatel v daném území. Díky tomu se v celém česko-rakousko-německém příhraničí každoročně koná mnoho akci pro širokou veřejnost i pro úzce specializované skupiny odborníků,“ pohovořil o významu spolupráce Ing. Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory.