Na VŠE se uskutečnil „International Week, Prague“

22. května
2014

Druhý květnový týden roku 2014 patřil již počtvrté na VŠE akci nazvané „ International Week, Prague 2014“. Oddělení zahraničních styků (OZS) připravilo ve dnech 12. -16. května 2014 program pro své kolegy ze zahraničí, kteří se na svých domácích univerzitách rovněž věnují administrativě studentských a učitelských výměn, zejména pak programu Erasmus.

Týdenního školení se zúčastnilo celkem 14 administrativních pracovníků z 11 evropských škol. Pracovníci OZS tak měli možnost sdílet své zkušenosti z oblasti mezinárodní spolupráce např. s kolegy z University of Granada (Španělsko), Kingston University (Velká Británie), Corvinus University (Maďarsko) či Ecole de Management de Normandie (Francie).

International Week Prague 2014 nabídl pestrý program. Účastníci měli možnost vyslechnout nejen řadu přednášek týkajících se mezinárodních programů na VŠE, ale i účastnit se diskusí a worshopů na nejaktuálnější témata spojená s administrativou a praktickou stránkou realizace studentských a učitelských mobilit. Součástí programu byla mimo jiné prezentace studentské organizace Buddy System. Rozmanitost jejich dobrovolných aktivit a zároveň profesionální přístup a přínos k internacionalizaci školy účastníci velmi ocenili.

Kromě pracovní části byl pro účastníky „International Week, Prague 2014“ připraven rovněž zajímavý kulturní a společenský program, v rámci kterého byly seznámeni s českou historií a kulturou (rychlokurzu českého jazyka, prohlídka Prahy, seznámení s českou kuchyní přednáška o historii českých zemí a další).

V závěrečném hodnocení v rámci posledního dne školení všichni účastníci vysoce ocenili výbornou organizaci celé akce a její přínos pro jejich další práci a působení na domácích univerzitách:

„Celý týden jsem si opravdu užil, všichni účastníci byli milí, oceňuji vřelé přijetí! Děkuji za Vaši práci. Těším se na Vaše výměnné studenty.“

„Čas téměř ani nestačil pro diskusi nad všemi tématy týkající se programu Erasmus, ale s tím se asi nedá moc dělat. Pracovníci zahraničního oddělení dělají svou práci výborně, byli velmi přátelští a ochotní. Děkuji!“

„Byl to úžasný týden. Děkuji za srdečné přijetí. Doporučím akci i mým kolegům.“