Přednáška významného ekonoma M. Hashema Pesarana na VŠE

23. května
2014

Dne 2. června se v rámci workshopu Výzkumného centra Dynamické modely v ekonomii (DYME) na Vysoké škole ekonomické v Praze uskuteční přednáška předního světového ekonoma profesora M. Hashema Pesarana. Profesor Pesaran vystoupí s přednáškou na téma „Debt, Inflation and Growth“ v 10 hodin v místnosti RB 213.

Profesor M. Hashem Pesaran

Profesor M. Hashem Pesaran je přední světový odborník v oblasti aplikované ekonometrie, kvantitativní analýzy finančních trhů, makroekonometrického modelováním, ekonometrické analýzy časových řad a panelových dat. Vyjadřuje se ke globálním ekonomickým problémům a otázkám energetiky. Působí jako John Elliott Distinguized Chair in Economics a profesor ekonomie na University of Southern Carolina, kde je také ředitelem USC Dornsife Centre for Applied Financial Economics. Je emeritním profesorem univerzity v Cambridge. Publikoval na 175 prací v nejvýznamnějších světových časopisech. Jeho práce byla publikovaná v 13 knihách. Podle Web of Science jeho práce dosáhly více než 7000 citací. Podle agentury Thomson Reuters patří profesor Pesaran v současnosti mezi nejvýznamnější ekonomy na světě.

Více informací:
http://dornsife.usc.edu/cf/faculty-and-staff/faculty.cfm?pid=1003600
https://dornsife.usc.edu/tools/mytools/PersonnelInfoSystem/DOC/Faculty/ECON/vita_1003600.pdf

Pozvánka na přednášku :
http://dyme.vse.cz/